Geniki Bank: Αύξηση καταθέσεων το τρίμηνο

Geniki Bank: Αύξηση καταθέσεων το τρίμηνο
Αύξηση του μεριδίου αγοράς των καταθέσεων της Τράπεζας, καταγράφοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013

και 13,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013, παρά τη σημαντική μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, ταχύτερα της αγοράς εμφάνισε το α΄ τρίμηνο του 2014 η Geniki Bank.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του έτους, ενώ τα κέρδη πριν από προβλέψεις διαμορφώθηκαν 1,9 εκατ. ευρώ, για πρώτη φορά από το 2010.

Βελτίωση εμφάνισε ο δείκτης βασικών κεφαλαίων της Τράπεζας (Core Tier I) στο 19,4% στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2014, το υψηλότερο της ελληνικής αγοράς, από 18,2% στο 4ο τρίμηνο του 2013, χωρίς καμία εξάρτηση της Τράπεζας για κεφάλαια από το Δημόσιο ή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).


Στο τρίμηνο η Geniki Bank εμφάνισε:

• Βελτίωση των ήδη ισχυρών δεικτών ρευστότητας της Τράπεζας με περαιτέρω αύξηση καταθέσεων, με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να μειώνεται σε 79% στο τέλος του 1ου τριμήνου 2014, το χαμηλότερο ποσοστό στην ελληνική αγορά, έναντι 82% στο τέλος του 4ου τριμήνου 2013, με μηδενική εξάρτηση της Τράπεζας για άντληση ρευστότητας από το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ευρωσύστημα.

• Αύξηση του μεριδίου αγοράς των καταθέσεων. Οι καταθέσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε €2.249 εκατ. στο τέλος του 1ου τριμήνου 2014, καταγράφοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013 (έναντι -1,3% μεταβολή της αγοράς την ίδια περίοδο) και 13,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013, παρά τη σημαντική μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, ταχύτερα της αγοράς.

• Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών της Τράπεζας κατά 14% το 1ο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών εξορθολογισμού και μείωσης του κόστους λειτουργίας.

• Διατήρηση των υψηλότερων δεικτών κάλυψης επισφαλών δανειακών απαιτήσεων στην ελληνική αγορά, με τη σχέση προβλέψεων προς το σύνολο των επισφαλών δανείων να διαμορφώνεται σε 63% και τη σχέση του συνόλου των προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων να διατηρείται στο 42%.

• Η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επισφαλών δανείων οδήγησε σε σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας και σε μειωμένες απαιτήσεις για προβλέψεις.

Τα κέρδη πριν από προβλέψεις του Ομίλου της GENIKI Bank κατά το πρώτο τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκε σε €1,9 εκατ., μετά από 4 χρόνια συνεχόμενων ζημιών, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €4,8 εκατ. μετά από 10 χρόνια συνεχών ζημιών. Η επίτευξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως λόγω της εντατικής προσπάθειας και κινητοποίησης του προσωπικού, της αποτελεσματικής διαχείρισης των επισφαλών δανείων που οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων από τόκους, στη βελτίωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου λόγω μείωσης του κόστους χρήματος, αλλά και των συστηματικών προσπαθειών περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους διαμορφώθηκαν σε €18,8 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 134% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2013 και κατά 9% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση των εισπράξεων από επισφαλείς δανειακές απαιτήσεις στη διάρκεια του τριμήνου (αύξηση €12,4 εκατ. στη λιανική τραπεζική, 12% υψηλότερα σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2013 και αύξηση €3,5 εκατ. στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, 25% υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο του 2013). Επιπλέον, καταγράφηκε διεύρυνση του περιθωρίου επιτοκίου, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών για τόκους, που συνδέεται βασικά με τη σημαντική μείωση των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων, ταχύτερα του μέσου κόστους της αγοράς.

Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες ανήλθαν σε €4,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 29% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2013, παρά τη μείωση του υπολοίπου των δανείων.

Τα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν στα €23,4 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2014 καταγράφοντας αύξηση κατά 98% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και 11% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013, λόγω, κυρίως των αυξημένων καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε €21,5 εκατ., καταγράφοντας μείωση 14% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2013 και χαμηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο 2013 (εξαιρουμένου του κόστους του προγράμματος αποχώρησης). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στις συνέργειες που επιτεύχθηκαν από τα θετικά αποτελέσματα της νέας οργανωτικής δομής της Τράπεζας, αφετέρου στις συντονισμένες ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά το 2013 στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της μείωσης των δαπανών και των εξόδων.

Οι Συσσωρευμένες Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά €2,7 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2014. Το ύψος των προβλέψεων διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, €1,3 δις στο τέλος του 1ου τριμήνου 2014, ενώ η σχέση κάλυψης επισφαλών δανείων με προβλέψεις παρέμεινε σε 63%, το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης στην Ελληνική αγορά.

Το ενεργητικό του Ομίλου της GENIKI Bank ανήλθε σε €2.732 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013. Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται η σύνθεση του ισολογισμού του Ομίλου με ημερομηνία 31/03/2014:

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε € 3.074 εκατ. τον Μάρτιο του 2014, μειωμένες κατά 0,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013. Το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε €1.576 εκατ. και αντιστοιχεί στο 51% των συνολικών χορηγήσεων. Τα δάνεια προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 49%, με τα στεγαστικά δάνεια να αντιστοιχούν στο 61% και τα καταναλωτικά στο 39% του χαρτοφυλακίου ιδιωτών.

Τα δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €1.776 εκατ., εμφανίζοντας μείωση κατά 0,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013.

Οι καταθέσεις ανήλθαν σε € 2.249 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013 (έναντι -1,3% μείωση στην Ελληνική αγορά) και αύξηση 13,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013. Παρά τη σημαντική μείωση των επιτοκίων κατά 23 μονάδες βάσης το τελευταίο τρίμηνο, με ρυθμό ταχύτερο της αγοράς, οι προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ενισχυμένη εμπιστοσύνη των πελατών στην Τράπεζα.

Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από την αύξηση του μεριδίου αγοράς της GENIKI Bank στις καταθέσεις που επιτεύχθηκε κυρίως τα δύο τελευταία τρίμηνα, η οποία οφείλεται στην εισροή νέων καταθέσεων στην Τράπεζα, παρά τη μείωση των συνολικών καταθέσεων στην τραπεζική αγορά την ίδια περίοδο.

Ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας

Η Τράπεζα, υλοποιώντας μια σειρά από πρωτοβουλίες για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των σταθμισμένων με τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού, βελτίωσε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βασικών κεφαλαίων (Core Tier Ι) που διαμορφώθηκε σε 19,4% τον Μάρτιο του 2014, έναντι 18,2% τον Δεκέμβριο του 2013 και 17,6% το 3ο τρίμηνο του 2013 και παραμένει ο υψηλότερος στην Ελληνική αγορά. Επίσης, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε περαιτέρω στο 79% το 1ο τρίμηνο του 2014, έναντι 82% το 4ο τρίμηνο του 2013, το καλύτερο ποσοστό στον τραπεζικό τομέα.

Η GENIKI Bank διατηρεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα απαιτούμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος επίπεδα και μετά την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ και παραμένει πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη, χωρίς καμία εξάρτηση από το Ευρωσύστημα, το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για κεφάλαια και ρευστότητα.


Βελτιωμένη Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου και Ισχυρή Κάλυψη Επισφαλών Απαιτήσεων

Το 1ο τρίμηνο του 2014, το χαρτοφυλάκιο των επισφαλών δανείων μειώθηκε κατά €2 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013, αντιστρέφοντας την τάση σχηματισμού πρόσθετων επισφαλών απαιτήσεων. Αυτό οφείλεται στην αποτελεσματική διαχείριση των επισφαλών δανείων, στις αυξημένες εισπράξεις και στα νέα προϊόντα ρύθμισης που προσφέρονται με επιτυχία στους πελάτες.

Οι σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν στο υψηλό επίπεδο των €1,3 δις.

Ο μέσος δείκτης κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε σε 75%, ενώ για το χαρτοφυλάκιο λιανικής σε 55%, με τα δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, καταναλωτικά και κάρτες, να καλύπτονται από προβλέψεις της τάξεως του 93%.

Ο δείκτης απομειωμένων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει σταθερός σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013, σε 67%.

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 63%, το υψηλότερο ποσοστό της Ελληνικής αγοράς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θωράκιση της Τράπεζας σε αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες. Ο δείκτης των συσσωρευμένων προβλέψεων ως προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε στο 42%, ποσοστό που επίσης είναι το υψηλότερο της Ελληνικής αγοράς.

Σχολιάζοντας ο διεύθυνων σύμβουλος της τράπεζας, Νικόλαος Καραμούζης:

«Η GENIKI Bank μετά από την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς πριν ενάμισι χρόνο, ολοκλήρωσε την πλήρη χρηματοοικονομική της εξυγίανση. Σ’ ένα δύσκολο αλλά σταθεροποιημένο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και με βελτιωμένες τις συνθήκες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η Τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία καταγράφοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους €4,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2014 για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια συνεχόμενων ζημιών. Η αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής υγείας της GENIKI Bank οφείλεται στην αμέριστη συνδρομή του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και ασφαλώς στην καθοριστική συμβολή του προσωπικού και των στελεχών της. Προς την ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η βελτίωση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συνθηκών της χώρας.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός Όμιλος της χώρας αποφάσισε τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της GENIKI Bank από την Τράπεζα Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλός μας, ενισχύεται περαιτέρω ενσωματώνοντας τα ισχυρά πλέον μεγέθη της GENIKI Bank (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier I 19,4%, χωρίς εξάρτηση από το ΤΧΣ, ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 79% το 1ο τρίμηνο του 2014, και κάλυψη 63% των επισφαλών δανείων με προβλέψεις, που αποτελεί την υψηλότερη της αγοράς). Συγχρόνως με τη συγχώνευση ενσωματώνει ένα αξιόλογο και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

Διαβεβαιώνω μετόχους και πελάτες, πως στη μεταβατική περίοδο που θα ακολουθήσει, το σύνολο του προσωπικού της GENIKI Bank θα συνεχίσει να προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, σε μερικούς μήνες, οι πελάτες μας, θα έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση στο σύνολο των διευρυμένων προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και τη σιγουριά και την ποιότητα που προσφέρει η ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση και η ηγετική θέση του Ομίλου μας, στην Ελληνική αγορά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ