Εθνική Τράπεζα: Εκλεισε το βιβλίο - Κατά 8 φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά

Εθνική Τράπεζα: Εκλεισε το βιβλίο - Κατά 8 φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά

Συνολικά θα διατεθεί το 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας

Κατά 8 φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λίγο μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Πλέον μένει να αποφασιστεί η κατανομή των τίτλων στους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία, αλλά και η ανακοίνωση του τιμήματος που θα κληθούν να καταβάλλουν.

Στο επικρατέστερο σενάριο αυτό θα διαμορφωθεί στο ανώτατο εύρος τιμών που όρισε το ΤΧΣ, ήτοι στα 5,44 ευρώ, ή ελαφρώς χαμηλότερα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερο των 5,30 ευρώ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη η διοίκηση του Ταμείου.

Συνολικά θα διατεθεί το 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και τα έσοδα για το δημόσιο θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 22% της Εθνικής Τράπεζας, επισημαίνοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των 5,3 ευρώ. Το αρχικό εύρος ήταν 5-5,44 ευρώ.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί ότι εν τέλει οι μετοχές της τράπεζας θα διατεθούν σε τιμές κοντά στο άνω εύρος.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικός στόχος του Ταμείου ήταν η πώληση του 20% των μετοχών της τράπεζας, ωστόσο με δεδομένη την την υπερκάλυψη που καταγράφηκε, αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμά του για τη διάθεση επιπλέον 2% από το μερίδιό του.

Η ανακοίνωση

Σχετικά με την Προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («ETE»)

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023 και κατόπιν ενημέρωσης από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς αναφορικά με τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Περαιτέρω, εν όψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (€5,30) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ