Μεγάλου: Me κέρδη ανά μετοχή €0,70 θα κλείσει το 2023 - Ελκυστική για τους επενδυτές η Πειραιώς

Μεγάλου: Me κέρδη ανά μετοχή €0,70 θα κλείσει το 2023 - Ελκυστική για τους επενδυτές η Πειραιώς

Επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων του 2023

Επίτευξη ή και υπέρβαση των χρηματοοικονομικών στόχων που είχαν τεθεί στο τέλος του α΄ εξαμήνου αναμένει η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς για το 2023, παρουσιάζοντας ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων το γ’ τρίμηνο, που οδηγεί στην επίτευξη 0,21 ευρώ κερδών ανά μετοχή και 17,6% απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Τα καθαρά κέρδη του 9μήνου υπερδιπλασιάστηκαν στα 721 εκατ. ευρώ έναντι 331 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη μετόχων ανήλθαν σε 577 εκατ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 577 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο 9μηνο του 2023

Όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών, «η Τράπεζα αποτελεί ελκυστική ευκαιρία για τους επενδυτές», διατηρεί τον στόχο για διανομή μερίσματος 10% επί των κερδών το 2024. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στην διατηρήσιμη κερδοφορία, λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης του κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Όσον αφορά στα κέρδη/μετοχή, η διοίκηση εκτιμά πως αυτά θα διαμορφωθούν σε περίπου 0,70 ευρώ στο τέλος του 2023 έναντι αρχικού στόχου για 0,65 ευρώ. Στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, πάντως, αυτά «άγγιξαν» το 0,55 ευρώ.

Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,5 δισ ευρώ αυξημένα κατά 59% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 403 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 14% σε σχέση με το 9μηνο 2022. Η διοίκηση έδωσε έμφαση στον τομέα του asset management, ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου αποτελεί κλειδί της στρατηγικής μας, με βάση την χαμηλή διείσδυση που έχει ο κλάδος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 29,4 δισ. ευρώ και η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 800 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την διοίκηση του Ομίλου η πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε επίσης από την ισχυρή ανάληψη δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το μερίδιο της τράπεζας Πειραιώς να διαμορφώνεται στο 40% σε νέες εκταμιεύσεις, ενώ σημαντική ροή έργων αναμένεται για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου διατηρήθηκαν στα 2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, μειωμένα κατά 39% ετησίως, με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου, όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 5,5%, σημαντικά χαμηλότερος από το 8,8% ένα χρόνο πριν.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το γ΄ τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στο ιστορικά χαμηλό των 194 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% ετησίως, λόγω της συνεχιζόμενης επιδίωξης μείωσης κόστους και βελτιστοποίησης πόρων, ενώ τα λειτουργικά έξοδα στο 9μηνο διαμορφώθηκαν σε 596 εκατ. μειωμένα κατά 3% ετησίως, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα υποχώρησε στο 29% από 48% πέρυσι.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 12,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, έναντι 12,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 10,4% τον Σεπτέμβριο 2022, κυρίως λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Σε pro forma επίπεδο για την ελάφρυνση σταθμισμένων με κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την επόμενη περίοδο, ο δείκτης CET1 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ