Ισπανία: Αυξήθηκε το κόστος των καταθέσεων - Σήμα κινδύνου από την Κεντρική Τράπεζα

 Ισπανία: Αυξήθηκε το κόστος των καταθέσεων - Σήμα κινδύνου από την Κεντρική Τράπεζα

 

Οι ισπανικές τράπεζες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αντισταθμίσουν τη μείωση του χαρτοφυλακίου νέων στεγαστικών δανείων ανατιμώντας τα υπάρχοντα δάνειά τους. Το απόθεμα των στεγαστικών δανείων μειώθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο

Οι Ισπανικές τράπεζες ενδέχεται να επηρεαστούν από αυξανόμενους παγκόσμιους κινδύνους, όπως τα υψηλότερα μακροχρόνια επιτόκια που θα μπορούσαν να διογκώσουν το μέχρι στιγμής περιορισμένο κόστος καταθέσεων και επίσης να οδηγήσουν σε περισσότερα επισφαλή δάνεια, προειδοποίησε η Τράπεζα της Ισπανίας τη Δευτέρα.
Οι ισπανικές τράπεζες είναι κυρίως λιανικής και επωφελούνται από την αύξηση των επιτοκίων, με υψηλότερες αποδόσεις των δανείων τους, κυρίως λόγω της πίστωσης κυμαινόμενου επιτοκίου, διατηρώντας παράλληλα το κόστος των καταθέσεων υπό έλεγχο.
Μεταξύ των ευρωπαϊκών, οι ισπανικές τράπεζες προσφέρουν τη χαμηλότερη αποζημίωση τραπεζικών καταθέσεων ενός έτους. Από τον Αύγουστο, οι τράπεζες πρόσφεραν κατά μέσο όρο απόδοση των καταθέσεων ενός έτους 2,34%, σε σύγκριση με λίγο πάνω από 3% στο σύνολο της ευρωζώνης.

«Σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το κόστος υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων λιανικής), που μέχρι στιγμής συγκρατήθηκαν, εξελίσσεται σταδιακά ανοδικά», ανέφερε η κεντρική τράπεζα στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σε ένα πλαίσιο χαμηλότερης ζήτησης για πίστωση, τα καθαρά έσοδα από τόκους, η διαφορά μεταξύ υψηλότερων κερδών από δάνεια μείον το κόστος των καταθέσεων, θα μπορούσε να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες λόγω του υψηλότερου κόστους καταθέσεων και των χαμηλότερων απαιτήσεων ελάχιστων αποδοχών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι ισπανικές τράπεζες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αντισταθμίσουν τη μείωση του χαρτοφυλακίου νέων στεγαστικών δανείων ανατιμώντας τα υπάρχοντα δάνειά τους. Το απόθεμα των στεγαστικών δανείων μειώθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο.
Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα επεσήμανε ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις κατοικιών τα επόμενα τρίμηνα και ανέμενε επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί. Τα επισφαλή δάνεια εξακολουθούσαν να κυμαίνονται σχεδόν σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ του 3,56% του συνόλου των πιστώσεων τον Αύγουστο, πολύ κάτω από το ιστορικό υψηλό του 13,6% στα τέλη του 2013.

Καθώς η ισπανική οικονομία αναμένεται επίσης να παρουσιάσει μέτρια οικονομική ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο, η Τράπεζα της Ισπανίας προέτρεψε τους δανειστές να εφαρμόσουν συνετές πολιτικές προβλέψεων και κεφαλαιακού προγραμματισμού και να χρησιμοποιήσουν υψηλότερα κέρδη για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ