Ελβετία: Ετοιμάζει αυστηρότερους κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος

Ελβετία: Ετοιμάζει αυστηρότερους κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος

Δικηγόροι, λογιστές και άλλοι σύμβουλοι εταιρειών που ιδρύουν καταπιστεύματα ή εταιρείες χαρτοφυλακίου ή συνάπτουν συμφωνίες ακινήτων, θα υπόκεινται επίσης σε κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποχρεώσεις αναφοράς

 

Η Ελβετία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει συντάξει νέους κανόνες για να ενισχύσει τους κανονισμούς της για το ξέπλυμα χρήματος, καθιστώντας τους δικηγόρους και συμβούλους υπεύθυνους για την αναφορά κινδύνων και την ενίσχυση της εποπτείας νομικών οντοτήτων, όπως τα καταπιστεύματα.
Οι νέοι κανόνες, που εκπονήθηκαν από την ελβετική κυβέρνηση, θα παρουσιαστούν στο κοινοβούλιο το 2024 μετά από διαβούλευση.

Η Ελβετία, οι τράπεζες της οποίας την καθιστούν τον μεγαλύτερο διαχειριστή υπεράκτιου πλούτου στον κόσμο, επιδιώκει εδώ και καιρό να καταπολεμήσει την παλιά της εικόνα ως τόπος για τους εγκληματίες να κρύβουν παράνομα κέρδη. Ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών με περισσότερες από 100 χώρες.

Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει διεθνείς πιέσεις να ρίξει περισσότερο φως στον σκιερό κόσμο της εταιρικής ιδιοκτησίας, όπου πολλές εταιρείες και οντότητες όπως τα καταπιστεύματα κρύβουν την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων.

Εάν γίνουν αποδεκτοί οι νέοι κανόνες, οι δικηγόροι, οι λογιστές και άλλοι σύμβουλοι εταιρειών που ιδρύουν καταπιστεύματα ή εταιρείες χαρτοφυλακίου ή συνάπτουν συμφωνίες ακινήτων, θα υπόκεινται επίσης σε κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποχρεώσεις αναφοράς.

Η κυβέρνηση παρουσίασε επίσης λεπτομερώς τα σχέδιά της για τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου για να παρακολουθεί ποιος κατέχει πραγματικά νομικά πρόσωπα σε μια κίνηση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω εταιρειών κελύφους.

Το νέο μητρώο, που θα τηρείται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, θα περιγράφει λεπτομερώς τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων, με ένα όργανο εντός του υπουργείου Οικονομικών που διενεργεί ελέγχους στο μητρώο και, εάν χρειάζεται, επιβάλλει κυρώσεις.

Οι κανόνες θα ενισχύσουν επίσης τις υποχρεώσεις για τις τράπεζες, τις εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών να ελέγχουν τους κινδύνους παραβιάσεων των κυρώσεων μεταξύ των πελατών τους - ένα σημαντικό θέμα διεθνούς εστίασης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, όλες οι μελλοντικές συμφωνίες ακινήτων θα υπόκεινται επίσης σε έλεγχο δέουσας επιμέλειας, ενώ οι πληρωμές σε μετρητά για πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους, όπως ο χρυσός και τα διαμάντια, θα υπόκεινται σε ελέγχους ξεπλύματος χρήματος άνω των 15.000 ελβετικών φράγκων (17.055,14 $ ), από 100.000 φράγκα σήμερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ