Alpha Bank: Στα 302,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη το α’ εξάμηνο του 2023 - Αύξηση 74,4%

Alpha Bank: Στα 302,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη το α’ εξάμηνο του 2023 - Αύξηση 74,4%

Σημαντική ενίσχυση κεφαλαίων και υπερεπίτευξη στόχων Στρατηγικού Σχεδίου

Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης δείχνουν τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου της Alpha Bank, με τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται στα Ευρώ 357 εκατ., τον Δείκτη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να φτάνει το 13,1% και τον FL CET1 να ανέρχεται τελικά στο 13,6% (β’ τρίμηνο), ξεπερνώντας τον στόχο της Διοίκησης κατά 0,6 π.μ.

Παράλληλα, σημαντική βελτίωση παρουσίασε και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων της Τράπεζας που ανήλθε στο 18%, ενισχυμένος κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, επιτύχαμε σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των στόχων μας, και, με εφαλτήριο τις ισχυρές λειτουργικές μας επιδόσεις, καταγράψαμε Προσαρμοσμένα Κέρδη ύψους €357 εκατ., αυξημένα κατά 74% σε ετήσια βάση και κατά 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους συνεχίζει να κυριαρχεί στην εικόνα, καθώς η δυναμική από τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύεται περαιτέρω από την απόδοση της εμπορικής μαςπολιτικής. Αναπτύσσουμε το ενεργητικό μας με τρόπο βιώσιμο, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, ενώ το ισχυρό μας δίκτυο επιτρέπει να ενισχύουμε το παθητικό μας ακολουθώντας μετριοπαθή τιμολόγηση», σημείωσε ο CEO του Ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου του 2023.

Βελτιωμένα επίπεδα κερδοφορίας παρουσίασαν και οι θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό, με τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων από τις διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας να
αυξάνονται κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, αποτελώντας το 17% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου και δείχνοντας σαφή σημάδια βελτίωσης. Τα βελτιωμένα αποτελέσματα της Τράπεζας σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία οδήγησαν τη Διοίκηση της Τράπεζας να αναβαθμίσει για ακόμα μία φορά τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία που αναμένεται να πετύχει το 2023, από 10% σε 11%, με τον δείκτη Κερδών ανά Μετοχή να βρίσκεται υψηλότερα του 0,29 και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκεια να αναμένεται στο 14%.

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο κ. Ψάλτης στη δήλωσή του: «Όσον αφορά στο μέλλον, αξιοποιώντας την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του πρώτου εξαμήνου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για την κερδοφορία το 2023 καθώς και για Απόδοση Ενσώματων Κεφαλαίων (RoTE), με τον στόχο μας να υπερβαίνει πλέον κατά πολύ το 11% (από 10% προηγουμένως), σε σύγκριση με το 7,5% που σημειώθηκε το 2022».

Τόσο η οργανική δημιουργία κεφαλαίων όσο και οι στοχευμένες και σε κατάλληλες χρονικές στιγμές ενέργειες της Διοίκησης, με έκδοση Additional Tier 1 ομολόγου ύψους Ευρώ 400 εκατ. τον Φεβρουάριο, και η ολοκλήρωση των Project Sky και Hermes, οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, κατά Ευρώ 1 δισ. Παράλληλα, η πρόσφατη έκδοση ομολόγου Senior Preferred της τάξης των Ευρώ 500 εκατ. επέτρεψε την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, ανοίγοντας τον δρόμο για διανομή μερίσματος το 2024, από τα κέρδη του 2023, ύψους 30 μονάδων βάσης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τον Επόπτη.

Παράλληλα με την ενισχυμένη αποδοτικότητα της Τράπεζας, σημαντική περαιτέρω βελτίωση σημείωσε και το προφίλ ρευστότητας της Alpha Bank, με τον Δείκτη Δάνεια προς Καταθέσεις να μειώνεται στο 75%, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 176%, δηλαδή 76 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τα όρια που θέτει ο επόπτης.

Προσήλωση στην πειθαρχημένη τιμολόγηση για τη διατήρηση βιώσιμης και ασφαλούς κερδοφορίας

Θεμέλιο της λειτουργικής κερδοφορίας της Τράπεζας αποτέλεσε η σημαντική αύξηση του Καθαρού Εσόδου από Τόκους (ΝΙΙ) που ενισχύθηκε κατά 48,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, ενώ σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν στα Ευρώ 97,1 εκατ., αυξημένα κατά 10,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2023, κυρίως χάρη στα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας στην επιχειρηματική τραπεζική και στον τομέα καρτών και πληρωμών.

Πέραν της αυξημένης κερδοφορίας, η Διοίκηση δίνει μεγάλη έμφαση στην πειθαρχία όσον αφορά στην τιμολόγηση νέων δανείων, με στόχο τη διατήρηση βιώσιμης και ασφαλούς κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν πηγές της Τράπεζας, «η Τράπεζά μας βασίζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες της, και γι’ αυτό αποφεύγουμε να ‘κλειδώσουμε’ περιθώρια κέρδους που δεν είναι βιώσιμα για εμάς ή θα μας ανάγκαζαν να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις με τους εταιρικούς μας πελάτες όταν οι καταθέσεις ανατιμηθούν υψηλότερα ή τα επιτόκια πέσουν».

Το περιθώριο κέρδους των επιχειρηματικών δανείων της Alpha Bank και των υπόλοιπων τραπεζών

Στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της Τράπεζας συνετέλεσε επίσης η πρωταγωνιστική θέση της Alpha Bank στο Wholesale Banking, , ως η Τράπεζα της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας τις εκταμιεύσεις της κατά €300 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ανήλθε στα Ευρώ 100 εκατ., αντανακλώντας αφενός τη βελτιωμένη ζήτηση πιστώσεων κυρίως από επιχειρήσεις, και αφετέρου την επιβράδυνση στην αποπληρωμή δανείων.
Μοχλό στη σημαντική αυτή επίδοση της Τράπεζας αποτέλεσε η μεγάλη αύξηση των καταθέσεων κατά €1,4 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που πιστοποιεί την ικανότητα της Alpha Bank να προσελκύει καταθέσεις προκειμένου να αυξήσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο και μάλιστα χωρίς αυτό να την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό ως προς το κόστος χρηματοδότησης.

Ενίσχυση της ποιότητας του Ενεργητικού και μείωση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας

Τέλος, σημαντική βελτίωση παρουσίασε και η ποιότητα του Ενεργητικού της Τράπεζας, με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα να παραμένουν σταθερά και να καλύπτονται κατά 85% με εξασφαλίσεις, κυρίως Ιδιωτών.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το Κόστος Πιστωτικού κινδύνου, το οποίο διαμορφώθηκε στις 76 μονάδες βάσης, 9 μ.β. χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης, επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρείται στη μείωση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και τη βελτίωση της ποιότητας του Ενεργητικού της.

Σε ό,τι αφορά στα κόστη, παρέμειναν συγκρατημένα, με τη Διοίκηση της Τράπεζας να συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, γεγονός που αντανακλάται στην περαιτέρω μείωση του Δείκτη Κόστους-Εσόδων που διαμορφώθηκε στο 44%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της ελληνικής κρίσης.

 • Κύριες Εξελίξεις

  Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα1 Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,1%.
 • Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τους Κεφαλαιακούς Δείκτες να ξεπερνούν τους στόχους της Διοίκησης. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 13,4%, ενισχυμένος κατά 109 μονάδες βάσης (μ.β.) το β’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 71 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, κατά 56 μ.β. από την ολοκλήρωση δύο συναλλαγών ΜΕΑ και μίας συνθετικής τιτλοποίησης, καθώς και λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET12, διαμορφώθηκε σε 13,6%. Ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18%
 • Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €31,5 δισ., υψηλότερο κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι προοπτικές για ισχυρή πιστωτική επέκταση μεσοπρόθεσμα.
 • Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθαν σε €51,8 δισ. κυρίως από επιχειρήσεις. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 25% των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να βρίσκεται σε συμφωνία με τον κλάδο.
 • Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού λόγω της ολοκλήρωσης των συναλλαγών ΜΕΑ «Sky» και «Hermes», συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €3 δισ., τα οποία ήταν καταχωρημένα στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση». Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 7,6%, αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και την επαναφορά ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων σε ενήμερη κατάσταση που έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου ανήλθαν σε €3 δισ., εκ των οποίων ποσοστό 85% αφορά σε ΜΕΑ με εξασφαλίσεις, κυρίως Ιδιωτών. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 40%.
 • Η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) τον Ιούνιο 2023, ύψους €500 εκατ., διάρκειας 6 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, με ονομαστικό επιτόκιο 6,875%, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση. Ο δείκτης Ελαχίστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) διαμορφώνεται σε 24,34% συνυπολογιζόμενης της έκδοσης, επιτυγχάνοντας ήδη πλεόνασμα 4,4% ή €0,6 δισ. σε σχέση με τον μη δεσμευτικό στόχο που είχε τεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2023.
 • Το β’ τρίμηνο 2023, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% σε τριμηνιαία βάση και 65% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

 • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων συνέχισε να ενισχύεται, μολονότι με μειωμένο ρυθμό +3% για το β’ τρίμηνο σε επαναλαμβανόμενη βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εσόδων χορηγήσεων και χρεογράφων, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, τα οποία αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους των καταθέσεων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,3%. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων για το α’ εξάμηνο του έτους ενισχύθηκε κατά 48,5% σε ετήσια βάση.
 • Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €97,1 εκατ., αυξημένα κατά 10,5% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων καθώς και της θετικής συνεισφοράς από την αύξηση των προμηθειών Πιστωτικών Καρτών και Πληρωμών, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας. Το α’ εξάμηνο, τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10,7%, σε συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών.
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €240,4 εκατ. ως αποτέλεσμα της αύξησης του φόρου ακίνητης περιουσίας, των ασφαλίστρων καθώς και λόγω υψηλότερων επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής. Το α’ εξάμηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 0,9%3 σε ετήσια βάση.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,5% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους και της βελτιωμένης επίδοσης στα έσοδα από προμήθειες. Το α’ εξάμηνο 2023, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ενισχύθηκε κατά +78,6%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κύριων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (+30,5% σε ετήσια βάση) και της βελτίωσης του κόστους (-2,6% σε ετήσια βάση), υποστηρίζοντας τις προοπτικές για το 2023.
 • Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 76 μ.β. το β’ τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €60,7 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων ύψους €12,8 εκατ., επίδοση καλύτερη από τον στόχο που είχε τεθεί για το 2023, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.
 • Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €195 εκατ. το β’ τρίμηνο 2023, είναι τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος ύψους €191 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €12 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €5 εκατ. και γ) των σχετιζόμενων με τα παραπάνω φόρων, ύψους €3 εκατ.

Προοπτικές

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν αλλάξει σημαντικά το διεθνές επιτοκιακό περιβάλλον, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους δανεισμού και με αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης. Η εισροή πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και η αναμενόμενη επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας προβλέπεται να αμβλύνουν σημαντικά ή ακόμα και να αντιστρέψουν τον αντίκτυπο για τη χώρα, υποστηρίζοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Στο Investor Day του Ιουνίου, η Τράπεζα ανακοίνωσε το Στρατηγικό της Σχέδιο για την περίοδο 2023-2025 και παρουσίασε ένα αναθεωρημένο σύνολο στόχων για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Από την αρχή του έτους έως σήμερα, οι επικαιροποιημένοι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, με βελτίωση της κύριας κερδοφορίας επωφελούμενης από την ισχυρή αύξηση των εσόδων, έμφαση στον εξορθολογισμό του κόστους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, σημαντική εξυγίανση του ισολογισμού, οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις εν μέσω ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος επιτοκίων οδήγησαν σε αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας για το 2023 σε πάνω από 11% (από 10%). Ο Όμιλος θα συνεχίσει την δυναμική αναπτυξιακή του πορεία, επιταχύνοντας τη δημιουργία αξία για τους Μετόχους.

Βασίλης Ψάλτης (CEO): Υπερεπίτευξη στόχων Στρατηγικού Σχεδίου με σημαντική ενίσχυση κερδών και κεφαλαίων

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, επιτύχαμε σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των στόχων μας και, με εφαλτήριο τις ισχυρές λειτουργικές μας επιδόσεις, καταγράψαμε Προσαρμοσμένα Κέρδη ύψους €357 εκατ., αυξημένα κατά 78% σε ετήσια βάση και κατά 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους τονίζει ο Διευθύνων Σύβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023.

Η ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους συνεχίζει να κυριαρχεί στην εικόνα, καθώς η δυναμική από τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύεται περαιτέρω από την απόδοση της εμπορικής μας πολιτικής. Αναπτύσσουμε το ενεργητικό μας με τρόπο βιώσιμο, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, ενώ το ισχυρό μας δίκτυο επιτρέπει να ενισχύουμε το παθητικό μας ακολουθώντας μετριοπαθή τιμολόγηση.

Τα Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες διαμορφώνονται ανοδικά, ως απόρροια της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων μας και της περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα των επενδυτικών προϊόντων.

Η συγκράτηση των εξόδων συνεχίζεται, καθώς οι προσπάθειές μας για αύξηση της αποδοτικότητας βελτιώνουν περαιτέρω τις λειτουργικές μας επιδόσεις, με τον Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να διαμορφώνεται στο 44%, το χαμηλότερο επίπεδο που έχουμε καταγράψει από την έναρξη της ελληνικής κρίσης.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του ισολογισμού μας, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων κατά €1 δισ. μέσω ενός συνδυασμού ισχυρής οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων και μίας σειράς συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν σε ιδανικό χρόνο. Ειδικότερα, σε συνέχεια της πρώτης μας έκδοσης AT1 τον Φεβρουάριο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία δύο συναλλαγέςορόσημα για τη διαχείριση των ΜΕΑ (Projects Sky και Hermes) και μία συνθετική τιτλοποίηση που ισχυροποίησε περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Συμπληρωματικά, η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. ισχυροποίησε περαιτέρω τα αποθέματα MREL, επιβεβαιώνοντας την οξυδέρκεια που χαρακτηρίζει την παρουσία μας στην αγορά ομολόγων καθώς και την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας να διευρύνουμε και να διαφοροποιούμε συνεχώς τη χρηματοδοτική μας βάση.

Όσον αφορά στο μέλλον, αξιοποιώντας την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του πρώτου εξαμήνου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για την κερδοφορία το 2023 καθώς και για Απόδοση Ενσώματων Κεφαλαίων (RoTE), με τον στόχο μας να υπερβαίνει πλέον κατά πολύ το 11% (από 10% προηγουμένως), σε σύγκριση με το 7,5% που σημειώθηκε το 2022. Συνεχίζουμε την πορεία μας με ανανεωμένη αισιοδοξία και ενθουσιασμό, που εδράζονται στην αποφασιστικότητά μας για τη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχέδιου.

Η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και η ισχυρή αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων ωθούν την ανάπτυξη της Ελλάδας με ρυθμούς που θα υπερβούν το 2,5% το τρέχον έτος, επίδοση πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, τον περασμένο Ιούνιο στο Investor Day της Τράπεζας, παρουσιάσαμε το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2023-2025, το οποίο και λειτουργεί ως εφαλτήριο υψηλότερων αποδόσεων, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, όπως η θεμελιώδης αξία του Δικτύου της Alpha Bank και η υπεροχή μας στην εξυπηρέτηση δυναμικών τμημάτων Πελατών.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας ως υπεύθυνος κοινωνικός και οικονομικός εταίρος. Το εμβληματικό πρόγραμμα εταιρικής μας υπευθυνότητας "Μαζί, με στόχο την Υγεία" συνεχίζει να υποστηρίζει συμπολίτες μας σε απομακρυσμένες περιοχές, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, ενώ σύμφωνα με την πρόσφατη Μελέτη Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου, η κοινωνική του αξία ήταν δεκαπλάσια της επένδυσης που παρείχαμε. Επιπλέον, συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά το πρόγραμμα στέγασης για νέους «Σπίτι μου», ενώ διατηρούμε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάχυση των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής πολιτείας (pass), έχοντας εκδώσει περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια κάρτες. Ταυτόχρονα, χιλιάδες κάτοχοι δανείων ύψους €3,8 δισ. έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών, διασφαλίζοντας σημαντική στήριξη στον περιορισμό των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων.

Η απαρέγκλιτη δέσμευσή μας στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου διασφαλίζει ότι βρισκόμαστε σε σταθερή τροχιά για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, με την επιφύλαξη της συνήθους έγκρισης από τις εποπτικές αρχές, και θα ήθελα να επαναλάβω την πρόθεσή μας να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσό του κεφαλαίου που σχεδιάζουμε να επιστραφεί στους Μετόχους μας τα προσεχή χρόνια.

Θεωρούμε ως θεμελιώδες καθήκον μας να στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον νέο Σκοπό του Ομίλου μας να «Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο».

Είμαστε, συνεπώς, αποφασισμένοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην πορεία ανάπτυξης και μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, τους Πελάτες και την Κοινωνία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ