ΕΚΤ: Στο χαμηλότερο σημείο οι απάτες μέσω καρτών

ΕΚΤ: Στο χαμηλότερο σημείο οι απάτες μέσω καρτών

Στο χαμηλότερο σημείο υποχώρησαν οι απάτες μέσω καρτών το 2021, συνεχίζοντας την πτωτική τους πορεία, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία βασίζεται σε πληροφορίες από 20 διαχειριστές συστημάτων πληρωμών μέσω καρτών.

Συγκεκριμένα, αποτελούσαν το 0,028% της συνολικής αξίας των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες που εκδόθηκαν στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), ύψους 1,53 δισ. ευρώ από συνολική αξία 5,40 τρισ.

Συγκριτικά, η απάτη με κάρτες το 2019 ανήλθε σε 1,87 δισ. ευρώ από συνολική αξία 5,16 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό απάτης με κάρτες που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα ήταν 0,048% το 2008.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι απάτης με κάρτες: (1) απάτη με κάρτα που δεν υπάρχει, δηλαδή απάτη που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως σε διαδικτυακές και τηλεφωνικές πληρωμές, χρησιμοποιώντας στοιχεία κάρτας που λαμβάνονται με τρόπους όπως το phishing. και (2) απάτη με κάρτα, η οποία συνήθως συμβαίνει σε καταστήματα λιανικής και ΑΤΜ και περιλαμβάνει τη χρήση πλαστών καρτών.

Η απάτη χωρίς κάρτα, η οποία αντιπροσώπευε περίπου το 84% της συνολικής αξίας της απάτης με κάρτες το 2021, μειώθηκε κατά 12% από το 2019 μετά την εφαρμογή σε όλη την αγορά ισχυρού ελέγχου ταυτότητας πελατών βάσει της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών της ΕΕ (PSD2). Η απάτη με κάρτα μειώθηκε κατά 6% το 2021 από το επίπεδο του 2019, λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας ανάπτυξης βιομηχανικών προτύπων, τα οποία ήταν αποτελεσματικά στο να μειωθεί η διάπραξη απάτης με μαγνητικές λωρίδες.

Όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις, το μεγαλύτερο μέρος της απάτης με κάρτες τόσο το 2020 όσο και το 2021 αφορούσε διασυνοριακές συναλλαγές. Αν και οι διασυνοριακές συναλλαγές αντιπροσώπευαν μόνο το 11% της συνολικής αξίας των συναλλαγών πληρωμών με κάρτα, αντιστοιχούσαν στο 63% της συνολικής αξίας της απάτης με κάρτες το 2021.

Το Ευρωσύστημα παρακολουθεί στενά τις τάσεις της απάτης με κάρτες υπό την ιδιότητά του ως επόπτη των συστημάτων πληρωμών με κάρτα που λειτουργούν στη ζώνη του ευρώ. Συλλέγονται, αναλύονται και αναφέρονται τακτικά στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους όγκους και τις αξίες των συναλλαγών με κάρτες και τις αντίστοιχες απάτες. Η τελευταία έκθεση για την απάτη με κάρτες εστιάζει σε δεδομένα τόσο για το 2020 όσο και για το 2021, παρέχοντας μια πιο διαφοροποιημένη επισκόπηση των επιπτώσεων στην απάτη με κάρτες τόσο των πρόσφατων ρυθμιστικών μέτρων όσο και της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19). Αυτήν τη στιγμή συλλέγονται δεδομένα απάτης για το 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ