Φωτιά οι εισαγωγές από Ρωσία

Εμπορικό έλλειμμα 3,4 δις στο εξάμηνο. Μείωση εμπορευμάτων και συναλλαγών με Ουκρανία

Φωτιά οι εισαγωγές από Ρωσία

Εκεί που θα περίμενε κανείς το αντίθετο λόγω της έντασης στις σχέσεις και με βάση τις αυξήσεις φωτιά στην ενέργεια, οι εισαγωγές από τη Ρωσία στη χώρα μας, Η αξία τους μάλιστα υπερδιπλασιάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εν αντιθέσει με τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων οι οποίες υποχώρησαν σημαντικά, διευρύνοντας το εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδας. 

Παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, οι εμπορευματικές συναλλαγές συνεχίζονται με τις χώρες που εισάγουν- κυρίως ενεργειακά προϊόντα- να τα χρυσοπληρώνουν, προς όφελος του εμπορικού ισοζυγίου της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), εφέτος τον Ιούνιο η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 625,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 86,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 που ήταν 335,7 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 12,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 26,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 που ήταν 17,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Ιούνιο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 612,6 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 3,461 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 112,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 1,630 δισ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την ίδια περίοδο ανήλθε σε 60,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 30,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 86,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στο 2021, 656 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 έκαναν εξαγωγές.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία πέρυσι ανήλθε σε 4,302 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2,933 δισ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28% σε σχέση με το 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία πέρυσι ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4,095 δισ. ευρώ.

Ουκρανία

Αντίθετα με τη Ρωσία, η Ελλάδα αύξησε τις εξαγωγές της προς την Ουκρανία, αν και ο όγκος τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν προς τη Ρωσία ( και σε επίπεδο εισαγωγών).

Τον Ιούνιο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 8,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 40,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 που ήταν 14,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 86 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 148,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 202 που ήταν 34,6 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Ιούνιο 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 77,5 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα). Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιούνιου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 74,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 87,5 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 130,6 εκατ ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 101,5 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 56,1 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).
Πέρυσι δε, 494 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 581 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.
Το 2021, η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία 2021 ανήλθε σε 198,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 179 εκατ. ευρώ
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την ίδια χρονιά, ανήλθε σε 338,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 74,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 193,7 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2021 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ