Οικονομική στήριξη 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οικονομική στήριξη 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συνολική μακροοικονομική χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται πλέον στα 2,2 δισ. ευρώ

Την παροχή επειγόντως πρόσθετης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο στήριξης έχει τη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου με ευνοϊκούς όρους, και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με την επείγουσα ΜΧΣ ύψους 1,2 δισ. ευρώ που εκταμιεύθηκε νωρίτερα φέτος, η συνολική μακροοικονομική χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται πλέον στα 2,2 δισ. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης, των τελωνείων και της άμυνας.

Η ΜΧΣ που εγκρίθηκε σήμερα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των άμεσων και πλέον επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας, και στη διασφάλιση της δυνατότητας του ουκρανικού κράτους να συνεχίσει να επιτελεί τις πλέον κρίσιμες λειτουργίες του. Έχει τη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Θα έχει περίοδο διαθεσιμότητας ενός έτους και θα εκταμιευθεί ως μία ενιαία δόση, η οποία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Αυτή η νέα πράξη ΜΧΣ αποτελεί μέρος της εξαιρετικής διεθνούς προσπάθειας που καταβάλλουν διμερείς χορηγοί και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τη στήριξη της Ουκρανίας στην κρίσιμη αυτή συγκυρία.

Η αποδέσμευση της δόσης και της συνδρομής θα γίνει μόλις συμφωνηθεί μνημόνιο συνεννόησης με τις ουκρανικές αρχές. Αυτό θα περιλαμβάνει ενισχυμένη διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων και θα καθορίζει τη θέσπιση απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων με τις οποίες θα συνδέεται η εν λόγω ΜΧΣ.

Με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα καλύψει κατ’ εξαίρεση το κόστος επιτοκίου που προκύπτει από τη ΜΧΣ, με τη μορφή δανείου, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις στη δημοσιονομική βιωσιμότητα της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ θα παράσχει πρόσθετη οικονομική ανακούφιση στην Ουκρανία και θα συμβάλει στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους της χώρας. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη χορήγηση δανείου με μακρά περίοδο λήξης ώστε να δοθούν όσο το δυνατόν ευρύτερα χρονικά περιθώρια προκειμένου η Ουκρανία να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, να ανοικοδομήσει την οικονομία της σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες και να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες πλήρους αποπληρωμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ