Λιγότερα VLTs, περισσότερα χρόνια

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα φρουτάκια

Λιγότερα VLTs, περισσότερα χρόνια

Μείωση του συνολικού αριθμού των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία από την ΟΠΑΠ ΑΕ, από 35.000 σε 25.000 και αύξηση του αριθμού των VLT που δύνανται να εγκατασταθούν σε κάθε σημείο (κατά μέγιστο σε 50 ανά κατάστημα) είναι εκ των βασικών αλλαγών που επιφέρει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών για τη αγορά παιγνίων, με στόχο τον εξορθολογισμό της αγοράς των VLT.

Οπως μάλιστα σημειώνει, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τομείς της αγοράς παιγνίων.

Επίσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυξάνει σε 18 χρόνια (από 10 χρόνια που ισχύει σήμερα) ο χρόνος ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης των VLTs από τον ΟΠΑΠ, «προκειμένου να αντισταθμιστεί η ανισορροπία που προκαλείται στη σύμβαση Δημοσίου και ΟΠΑΠ, λόγω της μείωσης του συνολικού αριθμού των παιγνιομηχανημάτων», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Ακόμη, εισάγεται ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και του ΟΠΑΠ για την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος του ΟΠΑΠ στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των παιχνιδομηχανών. Τέλος, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019 ως η καταληκτική ημερομηνία για τη λειτουργία των αδειοδοτηθέντων παιγνιομηχανημάτων.

Το νομοσχέδιο

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, «κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα 4/8/2017 νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο 'Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων'.

Όπως προβλέπεται από το παρόν νομοσχέδιο:

α. Η μείωση του συνολικού αριθμού των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία από την ΟΠΑΠ Α.Ε., από 35.000 σε25.000.

β. Η αύξηση του αριθμού των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που δύνανται να εγκατασταθούν σε αμιγείς χώρους κατά μέγιστο σε πενήντα (50) ανά κατάστημα και η αύξηση του αριθμού των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ανά πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά μέγιστο σε δεκαπέντε (15) ανά κατάστημα.

Οι ουσιαστικότερες, αλλαγές αφορούν τη μείωση του συνολικού αριθμού των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία από την ΟΠΑΠ σε 25.000 (από 35.000) και την αύξηση του αριθμού των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που δύνανται να εγκατασταθούν σε αμιγείς χώρους (gaming halls) κατά μέγιστο σε 50 (από 25) ανά κατάστημα και η αύξηση του αριθμού των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ανά πρακτορείο της ΟΠAΠ Α.Ε. κατά μέγιστο σε 15 (από 3) ανά κατάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ