Κομισιόν: Προσφυγή κατά 8 χωρών-μελών για ανεπαρκή προστασία μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος

Κομισιόν: Προσφυγή κατά 8 χωρών-μελών για ανεπαρκή προστασία μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος

Η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία και η Πολωνία δεν έθεσαν σε εφαρμογή κανονισμούς που έχουν στόχο την παροχή στους μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα πως θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος οκτώ χωρών μελών επειδή δεν εφάρμοσαν τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος.

Η Επιτροπή διευκρίνισε πως η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία και η Πολωνία δεν έθεσαν σε εφαρμογή κανονισμούς που έχουν στόχο την παροχή στους μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα αποτελεσματικών διαύλων για να αναφέρουν εμπιστευτικά παραβιάσεις των κανονισμών της ΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ