Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χαρίζει οφειλές έως και 1500 ευρώ

Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χαρίζει οφειλές έως και 1500 ευρώ
Σε μία ιδιαίτερα σημαντική κίνηση στην παρούσα οικονομική συγκυρία, προχωρά η Wind για την στήριξη των οικονομικά αδύναμων πρώην πελατών της.


Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αφορά όλους τους ιδιώτες συνδρομητές της σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία, που έχουν υπαχθεί στο νόμο 4320/2015 περί ανθρωπιστικής κρίσης, και τους προσφέρει τα εξής:
Θα διαγράψει τις παλαιές οφειλές μέχρι του ποσού των 1500€ όσων συνδρομητών της έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυό της έως 31/12/2014 και οι οποίες ήταν απαιτητές, με την προϋπόθεση η σχετική αίτηση να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι 15/6/2015.
Επιπλέον, σε όσους συνδρομητές υπάγονται στον ανωτέρω νόμο προσφέρει ειδική έκπτωση 10% στο ποσό του παγίου τόσο για νέες όσο και υφιστάμενες συνδέσεις, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με την προϋπόθεση η σχετική αίτηση να γίνει έως 15/6/2015. Η έκπτωση παρέχεται για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/07/2015 έως και 31/06/2016.

Ποιους αφορά η πρωτοβουλία;

Η πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά τους ιδιώτες συνδρομητές της WIND (ενεργοί και μη) που πληρούν τα κριτήρια και έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4320/2015, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Επί του παρόντος οι παροχές του Νόμου ισχύουν μέχρι 31/12/2015.

Tι πρέπει να κάνω για τη διαγραφή των οφειλών;

Εφόσον έχετε υπαχθεί στο Νόμο, για να αιτηθείτε την διαγραφή των οφειλών σας μέχρι 1500€ για γραμμές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο της WIND έως 31/12/2014,θα πρέπει να στείλετε στο email wind4320@wind.gr το σχετικό αποδεικτικό ένταξης στο Ν.4320/2015, με την προϋπόθεση η σχετική αίτηση να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι 15/6/2015.

Το αποδεικτικό μπορεί να είναι:

είτε το αυτοματοποιημένο εγκριτικό μήνυμα που λάβατε στον υπολογιστή σας,
είτε το εγκριτικό σημείωμα από τα ΚΕΠ.

Tι πρέπει να κάνω για να λάβω την έκπτωση 10% στη γραμμή μου ή σε νέα σύνδεση;

1. Εφόσον έχετε υπαχθεί στο Νόμο, και διατηρείτε ενεργή σύνδεση κινητής ή σταθερής στη WIND, θα πρέπει να στείλετε στο email wind4320@wind.gr το σχετικό αποδεικτικό ένταξης στο Ν.4320 το αργότερο μέχρι 15/6/2015.

Το αποδεικτικό μπορεί να είναι:

είτε το αυτοματοποιημένο εγκριτικό μήνυμα που λάβατε στον υπολογιστή σας,
είτε το εγκριτικό σημείωμα από τα ΚΕΠ.
Η έκπτωση θα σας αποδοθεί από την 01/07/2015 και για 12 μήνες με λήξη στις 30/06/2016.

2. Εφόσον έχετε υπαχθεί στο Νόμο, και επιθυμείτε νέα σύνδεση στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα κινητής ή σταθερής WIND, θα πρέπει να καλέσετε στο 211/2116251 έως 15/6/2015. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά για προγράμματα της WIND καθώς και για τη διαδικασία ενεργοποίησης της σύνδεσης και αποστολής των δικαιολογητικών.

Η έκπτωση θα ισχύει για λογαριασμούς που θα εκδοθούν από την 01/07/2015 και για 12 μήνες.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης νέας σταθερής γραμμής και αν η ημερομηνία ενεργοποίησης είναι μεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου, η έκπτωση 10% θα αποδίδεται από την ημερομηνία ενεργοποίησης και για δώδεκα μήνες.

Έως πότε;

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να στείλουν το σχετικό αποδεικτικό ένταξης στο νόμο 4320/2015 στο email wind4320@wind.gr το αργότερο μέχρι 15/6/2015.