ΣΕΒ: Συμβουλές στις επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας 

ΣΕΒ: Συμβουλές στις επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας 

Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας, παρουσιάζει ο ΣΕΒ μέσω του Οδηγού του για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση και Αποδοτικότητας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιχειρήσεις, με βάση τα πρακτικά βήματα που παρουσιάζει ο Οδηγός, μπορούν να υιοθετήσουν από έξυπνες εφαρμογές για τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων σχετικών με τη χρήση ενέργειας, μέχρι συστήματα παρακολούθησης ροών κατανάλωσης, κατανομής και διανομής ενέργειας (ανά συσκευή, δομή ή σύστημα), και από ψηφιακές πλατφόρμες αποθήκευσης/απεικόνισης δεδομένων, συστήματα ενημέρωσης για την ανάγκη προληπτικής συντήρησης (predictive maintenance), επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης εξοπλισμού μέχρι τεχνικές παρεμβάσεις και προσαρμογές ανά μηχάνημα ή σύστημα και ψηφιακά εργαλεία πρόβλεψης και οικονομικού προγραμματισμού.

Ο Οδηγός, που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του ΣΕΒ, παρουσιάστηκε στην πρόσφατη εκδήλωση του Συνδέσμου, με θέμα: «Πρακτικά βήματα για την ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα», την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, σημείωσε πως «ο Οδηγός παρέχει σημαντική πληροφόρηση ενόψει των κρίσιμων επενδύσεων που πραγματοποιούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε ψηφιακές, ενεργητικές, λύσεις για τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Οι παθητικές λύσεις, όπως οι μονώσεις των κτιρίων, παραμένουν σημαντικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, όμως ο Οδηγός επικεντρώνεται στις ψηφιακές λύσεις, που αποδίδουν τα πλέον σημαντικά οφέλη».

Παρουσιάζοντας τον Οδηγό για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση και Αποδοτικότητα του ΣΕΒ, η κα Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, υπογράμμισε πως πρόκειται για «βήματα που αξιοποιούν ώριμες, ασφαλείς και ευρέως διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες. Μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα, χωρίς πολύπλοκες ή δαπανηρές επενδύσεις, και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος μιας επιχείρησης τουλάχιστον κατά 10%, με απόσβεση σε 6-24 μήνες».

Με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων της αγοράς, συζητήθηκαν αναλυτικά οι απτές ωφέλειες από την υιοθέτηση ψηφιακών εφαρμογών για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Όπως επισήμαναν, με σημείο εκκίνησης τον ψηφιακό ενεργειακό έλεγχο, που χαρτογραφεί ολιστικά τις ενεργειακές ανάγκες μιας επιχείρησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν στοχευμένες επενδύσεις σε εξοπλισμό και συστήματα έξυπνων λογισμικών. Εύχρηστες πλατφόρμες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, απλοποιούν την παρακολούθηση και διαχείριση των ενεργειακών ροών ανά σύστημα, τμήμα, γραμμή παραγωγής, χώρο ή δραστηριότητα μιας επιχείρησης, ακόμα και απομακρυσμένα. Λύσεις ΙοΤ, cloud, data analytics, digital twins, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης, καθιστούν εφικτή τη μελέτη σεναρίων παραγωγής και χρήσης κτιρίων, και την πρόβλεψη αντίστοιχης κατανάλωσης ενέργειας. Πρακτικά, διευκολύνουν την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας ESG και πιστοποιήσεων ISO, ενώ μπορούν να μειώσουν τις κεφαλαιακές δαπάνες (CAPEX) μέχρι 20%, και το κόστος χρήσης ηλεκτρισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις μιας τυπικής ΜμΕ κατά 20-30%. Πλέον, το μειούμενο κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακών λύσεων, οδηγεί σε πλέον σύντομες αποσβέσεις των επενδύσεων σε ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση και ο Οδηγός εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΒ για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, και πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του οργανισμού, και με την ευγενική υποστήριξη της Eurobank Digital Academy (Μέγας Χορηγός), και των ΟΤΕ Όμιλος Επιχειρήσεων, TITAN, DIS, WORKABLE (Χορηγοί).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ