ΔΕΔΔΗΕ: Οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για τις Ειδικότητες Απασχόλησης, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για τις Ειδικότητες Απασχόλησης, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Οι επιλεγένες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας των Ειδικοτήτων Απασχόλησης:

• Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ
• Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
• Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ

με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις συγκεκριμένες Ειδικότητες Απασχόλησης και για όλους τους κωδικούς θέσεων αυτών.

Οι επιλεγένες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ