Attica Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή

 Attica Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 η Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος

 

Σε επιστροφή κεφαλαίου €0,05/μετοχή προχωρεί η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σύμφωνα με ανακοίνωσή της
Η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8 ης Σεπτεμβρίου 2022 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 10.790.292,15 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,35 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 10.790.292,15, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,35 σε Ευρώ 0,30 και επιστροφή του ποσού της μείωσης ύψους Ευρώ 0,05 ανά μετοχή στους Μετόχους, ανακοινώνει ότι:

Την 16η Σεπτεμβρίου 2022, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αρ. πρωτ. 87847ΑΠ/16.09.2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 3 η Νοεμβρίου 2022, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε €64.741.752,90, διαιρούμενο σε 215.805.843 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Σύμφωνα με την από 27.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι κατά την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date).

Από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ