ΕΡΓΑΝΗ: Οι προθεσμίες υπεύθυνων δηλώσεων για την αναστολή συμβάσεων εργασίας στην γουνοποιία

ΕΡΓΑΝΗ: Οι προθεσμίες υπεύθυνων δηλώσεων για την αναστολή συμβάσεων εργασίας στην γουνοποιία

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/11/2022 έως και 4/11/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και την Παρασκευή 4η Νοεμβρίου 2022

 

To υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε σήμερα ότι το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το μήνα Νοέμβριο 2022.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/11/2022 έως και 4/11/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και την Παρασκευή 4η Νοεμβρίου 2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 5/11/2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ