Σαράντης: Στα 11,59 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α' εξάμηνο

 Σαράντης: Στα 11,59 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α' εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 213,48 εκ. από € 195,24 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,34% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και όγκο πωλήσεων

Σημαντική δυναμική αύξησης πωλήσεων εν μέσω σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που οξύνθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κατέγραψε ο όμιλος Σαράντη στο α' εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας παράλληλα ελαφρά κάμψη στα κέρδη.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 213,48 εκ. από € 195,24 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,34% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και όγκο πωλήσεων. Η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η ικανότητα του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του, και ιδιαιτέρως στις κατηγορίες περιποίησης προσώπου, αντιηλιακών, αποσμητικών, καθαρισμού σώματος, σάκων απορριμμάτων, συσκευασίας τροφίμων, και συμπληρωμάτων διατροφής.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε € 76,37 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από € 69,25 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 10,29%, που υποστηρίχθηκε από αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά της ευρείας διανομής, της υγείας & φροντίδας καθώς και στα κανάλια εξαγωγών.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,23% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,82% στα €137,11 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από €125,99 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 9,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των χωρών του Εξωτερικού περιλαμβάνουν πωλήσεις από τη θυγατρική του Ομίλου στην Ουκρανία, Ergopack. Μετά την αρχική αναστολή της λειτουργίας της ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μονάδα παραγωγής της Ergopack, η οποία εδρεύει στο Kaniv, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές Απριλίου του 2022.

Ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιδεινώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επηρεάζει την κερδοφορία του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους που ήταν απαλλαγμένο από πληθωριστικές πιέσεις. Τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης εξακολουθούν να διατηρούνται υπό έλεγχο σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί εν μέρει η πίεση στο περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου.

Ως εκ τούτου, η κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής:

-Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** μειώθηκαν κατά 9,60% στα €22,58 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 από €24,98 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,58% στο Α’ εξάμηνο του 2022 από 12,79% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
-Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €16,04 εκ. κατά το Η1 ‘22 από €18,56 εκ. το Η1’21, μειωμένα κατά 13,57% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 7,51% από 9,51% το περυσινό Α’ εξάμηνο.
-Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €14,77 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από €18,38 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, μειωμένα κατά 19,64%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 6,92% από 9,41% το περυσινό Α’ εξάμηνο.
-Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €11,59 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από €14,63 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, μειωμένα κατά 20,78%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,43% από 7,49% το Α’ εξάμηνο του 2021

Σαράντης: Αύξηση πωλήσεων στο α' εξάμηνο - Στα €11,59 εκατ. τα καθαρά κέρδη
Πώληση της ELCA Cosmetics Ltd

Ο παραπάνω πίνακας P&L παρουσιάζει τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της εταιρείας ELCA Cosmetics Ltd, η οποία προηγουμένως ενοποιούνταν ως θυγατρική με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Υπενθυμίζεται ότι την 15 Ιουνίου 2022 και μετά από 21 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας, ο Όμιλος προέβη στην πώληση του κατά 49% ποσοστού συμμετοχής της στο Joint Venture με την εταιρεία The Estée Lauder Companies, ELCA Cosmetics Ltd.

Η κίνηση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την "go-to-market” στρατηγική της εταιρείας Τhe Estée Lauder Companies, καθώς και με την στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου που βασίζεται στις βασικές και στρατηγικές δραστηριότητές του.

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 55,2 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει καταβληθεί το ποσό των 14 εκ. ευρώ κατά την 16/06/2022, ενώ η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δυο ισόποσες δόσεις ύψους 20,6 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2028. Το συμφωνηθέν τίμημα θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό καθώς οριστικοποιεί τα δικαιούμενα ποσά μειώνοντας το ρίσκο του Ομίλου από πιθανές μελλοντικές αρνητικές διακυμάνσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος σκοπεύει να αξιοποιήσει τα εισερχόμενα κεφάλαια προκειμένου να υποστηρίξει το επενδυτικό του πρόγραμμα εξαγορών στον χώρο της στρατηγικής του δραστηριοποίησης. Επιπλέον, η αποδέσμευση του Ομίλου από την κοινοπραξία δίνει την ευκαιρία στον Όμιλο να συνάψει στρατηγικές συνεργασίες στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των καλλυντικών και αρωμάτων.

Ο Όμιλος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντικατάστασης της κερδοφορίας της κοινοπραξίας υλοποιώντας άμεσα συγκεκριμένη στρατηγική που αφορά αφενός στην ενίσχυση του πλάνου εξαγορών του Ομίλου και αφετέρου στην σύναψη νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης.

Συγκεκριμένα, έχει ήδη ανακοινωθεί η συμφωνία για την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας προϊόντων οικιακής χρήσης Stella Pack S.A., η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού στις χώρες δραστηριότητας της Stella Pack, η οποία αναμένεται να ληφθεί στις αρχές του Q4 2022.

Πιο συγκεκριμένα, η STELLA PACK, με ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης και 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σακουλών απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, κατέγραψε το προηγούμενο έτος ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε 65 εκ. ευρώ και παρουσίασε EBITDA υψους 8,5 εκ. ευρώ.

Λόγω της ομοιογένειας του Ομίλου με την εξαγορασθείσα εταιρεία, θα αξιοποιηθούν συνέργειες σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, από τις πωλήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις αποθήκες και τα εργοστάσια. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εξαγορά αναμένεται να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο Όμιλο και εκτιμάται ότι το 2023 το συνολικό EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, θα ανέλθει σε τουλάχιστον 12 εκ. ευρώ κατ’ έτος υπερκαλύπτοντας την πιθανώς αναμενόμενη κερδοφορία του JV κατά τουλάχιστον 150%.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία από το JV επρόκειτο να είναι σε κάθε περίπτωση, μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν καθώς θα μειώνονταν σταδιακά τα ποσοστά συμμέτοχής της Εταιρείας μας στην κοινή εταιρεία στο 40% για τα χρόνια 2022-2024 και στο 15% για τα χρόνια 2025-2027 με οριστική αποχώρηση μετά την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων του 2027.
Ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα της Ergopack

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Όμιλος ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του εργοστασίου της Ergopack, που εδρεύει στο Kaniv, και την παραγωγή για λόγους ασφαλείας. Από τον Απρίλιο 2022, έγινε επανεκκίνηση σταδιακά της παραγωγής στην Ουκρανία και επί του παρόντος η Ergopack διανέμει και πουλάει, σύμφωνα με μια αυστηρή πολιτική πιστωτικού ελέγχου, και ως εκ τούτου καταφέρνει να καλύπτει την πλειοψηφία των καναλιών της στην Ουκρανία καθώς και το δίκτυο εξαγωγών της.

Παρά την προσωρινή αναστολή δραστηριότητας της Ergopack που διήρκησε ενάμιση μήνα, οι πωλήσεις της Ergopack κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 9,72 εκ. έναντι € 12,6 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, μειωμένες κατά 22,9%.
Ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα του Ομίλου στην Ρωσία

Η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά από τη Ρωσική αγορά στα πλαίσια της κρίσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα στη ρωσική αγορά μέσω της 100% θυγατρικής της, εμπορικής επιχείρησης, HOZTORG LLC.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις της Hoztorg LLC ανήλθαν σε € 0,75 εκ., αντιπροσωπεύοντας 0,4% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Hoztorg LLC κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 αποτελούσαν το 0,26% του συνόλου του ενεργητικού του Ομίλου.

Ο Όμιλος εκτιμά ότι η αρνητική επίπτωση από την διακοπή της δραστηριότητας στην Ρωσία αναμένεται να ανέλθει περίπου σε 1.2 εκ. ευρώ, ποσό που απεικονίζει την καθαρή θέση της ρωσικής εταιρείας.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την κερδοφορία της επιχείρησης, την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022 ανέρχεται σε € 18,72 εκ. (καθαρός δανεισμός προς EBITDA, εξαιρουμένης της ELCA Cosmetics Ltd στα 0,4x) από €5,96 εκ. στο τέλος του 2021, αυξημένος λόγω πρόσθετου δανεισμού και προσωρινά αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης προκύπτουν αφενός λόγω της αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εποχικότητα και θα εξομαλυνθεί στο Β’ εξάμηνο του έτους, και αφετέρου λόγω της αύξησης των αποθεμάτων η οποία σχετίζεται με τα αυξημένα κοστολόγια και αντανακλά την προσπάθεια του Ομίλου να διαφυλάξει το κόστος και την παραγωγική ικανότητά του.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τις πληθωριστικές πιέσεις, ο Όμιλος, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, επενδύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Κατά την διάρκεια του 2022, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2021 ποσού 10 εκ. ευρώ (0,143108 ευρώ ανά μετοχή).

Επιπλέον, εντός του Α’ εξαμήνου του 2022 οι επενδύσεις που αφορούν στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak έχουν στο μεγαλύτερο τους μέρος ολοκληρωθεί, ενώ η πλήρης ολοκλήρωση αναμένεται εντός του 2022. Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak οδηγεί στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που οδηγούν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των μαρκών του στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες. Επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε καινοτομίες σε επίπεδο προϊοντικής ανάπτυξης διατίθενται με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας.

Επιπλέον, έχουν ενεργοποιηθεί επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές, συστήματα και διαδικασίες προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ομίλου.

Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση της στρατηγικής του για προσθήκης αξίας μέσω εξαγορών. Σε συνέχεια της ολοκλήρωση της διεξοδικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας το 2021, προέβη σε σύναψη συμφωνίας την 2 Μαρτίου 2022 για την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης STELLA PACK S.A. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022, καθώς εκκρεμεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού στις χώρες δραστηριότητας της STELLA PACK S.A.

Η STELLA PACK κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης, με 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σάκων απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, καταγράφοντας ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε περίπου 65 εκ. ευρώ.

Η συμβολή της STELLA PACK στην κυκλική οικονομία, θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Ομίλου προς την βιώσιμη παραγωγή, καθώς λειτουργεί μόνο με ανακυκλωμένο πλαστικό και διαθέτει γραμμή διαχωρισμού απορριμμάτων που κατασκευάζει εσωτερικά δικό της ανακυκλωμένο πλαστικό καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες παραγωγής της.
Προοπτικές

Η αστάθεια που χαρακτήρισε το 2021 αναμένεται να παραμείνει υψηλή εντός του 2022, καθώς οξύνεται ακόμη περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενεργειακή κρίση, ο κίνδυνος ύφεσης πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμαστε.

Καθώς διανύουμε αυτό το σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον, επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση της αναπτυξιακής μας δυναμικής και της ανταγωνιστικότητάς μας, προστατεύοντας παράλληλα τα περιθώρια κερδοφορίας μας. Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς το σχέδιο δράσης της, προκειμένου να ενεργοποιήσει περαιτέρω δράσεις μετριασμού.

Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

Η διοίκηση του Ομίλου θα σχολιάσει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2022 σε τηλεδιάσκεψη κατά την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ