Στο 46,15% ανέβασε το ποσοστό της στην Ελλάκτωρ η ολλανδική Reggeborgh

Στο 46,15% ανέβασε το ποσοστό της στην Ελλάκτωρ η ολλανδική Reggeborgh

Έμπρακτη εμπιστοσύνη στη χώρα και στον όμιλο, σύμφωνα με κύκλους των Ολλανδών.

Στο 46,15% ανέβασε το ποσοστό της στην Ελλάκτωρ η ολλανδική Reggeborgh, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο κείμενο περιγράφονται τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που απηύθυναν οι Ολλανδοί επενδυτές στο 69,5% των μετόχων της εισηγμένης για την απόκτηση μετοχών, έναντι 1,75 ευρώ την κάθε μία.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση της σχετικής δημόσιας πρότασης «κατά την ολοκλήρωση της απόκτησης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν συνολικά 160.680.530 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 46,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτηθούν από τον Προτείνοντα ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών δεν συνυπολογίζονται σε αυτό το ποσοστό».

Αντίστοιχα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής 1.083 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 54.404.755 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 15,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ