Ημερίδα του ΚΑΠΕ για τη γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα

 Ημερίδα του ΚΑΠΕ για τη γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα

Παρουσιάστηκαν η τεχνολογία μετρήσεων πεδίων γεωλογικής αποθήκευσης CO2 και τα αποτελέσματα έρευνας της κοινής γνώμης για το θέμα

 

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα από τα αέρια της ατμόσφαιρας στο οποίο αποδίδεται μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για την κλιματική αλλαγή. Η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευσή του αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για τη μείωση των εκπομπών του στην ατμόσφαιρα και τη σταθεροποίηση του κλίματος. Επιδεικτικά και μικρής κλίμακας έργα έχουν δείξει ότι η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2 είναι τεχνικά εφικτή. Ωστόσο, η τεχνολογία απαιτεί αναβάθμιση, ιδίως όσον αφορά στη γεωλογική αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων CO2.

Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, το ΚΑΠΕ διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα, όπου παρουσιάστηκαν η τεχνολογία μετρήσεων πεδίων γεωλογικής αποθήκευσης CO2 και τα αποτελέσματα έρευνας της κοινής γνώμης για το θέμα. Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενσωματωθούν οι σκέψεις και οι απόψεις των παρισταμένων στην εξειδίκευση τεχνικών λύσεων του συστήματος μετρήσεων πεδίων γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου DigiMon «Ψηφιακή παρακολούθηση έργων αποθήκευσης CO2»- https://digimon.norceprosjekt.no/home, στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ. Το DigiMon στοχεύει στην ανάπτυξη και επίδειξη ενός έξυπνου, ευέλικτου και κοινωνικά αποδεκτού συστήματος μετρήσεων και έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση πεδίων γεωλογικής αποθήκευσης CO2.
Υλοποιείται από διεθνή και διεπιστημονική κοινοπραξία κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων και εκπροσώπων του κλάδου από τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Στην ημερίδα, όπου απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Δρ Σπυρίδων Οικονόμου, παρουσιάσθηκαν τα συστήματα μετρήσεων γεωλογικής αποθήκευσης CO2, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και της έρευνας κοινής γνώμης και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του συστήματος μετρήσεων DigiΜon που προέκυψαν. Εκπρόσωπος της εταιρείας SILIXA παρουσίασε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τα συστήματα κατανεμημένων ακουστικών μετρήσεων DAS (Distributed Acoustic Sensors). Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Robert Gordon, καθώς και στελέχη της βιομηχανίας από την ENERGEAN, την εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι, τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τη SILIXA (UK).

Το έργο DigiΜon υποστηρίζεται από τη διεθνή πρωτοβουλία ACT http://www.act-ccs.eu/about-us, στην οποία κάθε εταίρος χρηματοδοτείται από την αντίστοιχη εθνική διαχειριστική αρχή. Η διαχειριστική αρχή της Ελλάδας είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETS 2019 Β' Κύκλος», μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ