Η Mevaco ανέλαβε έργο €5,3 εκατ. για την παραγωγή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων

Η Mevaco ανέλαβε έργο €5,3 εκατ. για την παραγωγή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων

Σύμφωνα με την εταιρεία η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω μεταλλικών βάσεων στο τεθέν χρονοδιάγραμμα

Σύμβαση για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων, ανά την ελληνική επικράτεια, συνολικής αξίας περίπου 5,3 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η Mevaco με εταιρεία μέλος διεθνούς κατασκευαστικού ομίλου με σημαντικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Mevaco, η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω μεταλλικών βάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσεως, όπως αναφέρεται στο τεθέν χρονοδιάγραμμα.

Η σύναψη της ως άνω νέας σύμβασης, επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, την αποδεδειγμένη μακρά εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, και αποδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αξιοπιστία αυτής στην επιτυχή εκτέλεση σημαντικών έργων στον τομέα των Φ/Β πάρκων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές, τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις και τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ