Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΑΕΚ αυξήθηκε κατά 5.000.000 ευρώ, όπως αποφασίστηκε σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την προηγούμενη εβδομάδα.

Το προαναφερόμενο ποσό εισέρρευσε από εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη.

Με τα χρήματα αυτά θα καλυφθεί μέρος του οικονομικού ανοίγματος της ΠΑΕ, χωρίς να χρειάζεται άλλη μέθοδος χρηματοδότησης.

Η ανακοίνωση:

«Νέα αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΑΕΚ ύψους 5 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ, που έλαβε χώρα στις 3/3/2022.

Το ποσό της ανωτέρω αύξησης καλύφθηκε ολοσχερώς από τη μέτοχο DIKEFALOS HOLDINGS CO. LTD, συμφερόντων Γεωργίου Μελισσανίδη.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες εφτακόσια ευρώ (11.130.700,00) ευρώ και διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατό δεκατρείς χιλιάδες εβδομήντα (1.113.070) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ