Εστίαση -Τουρισμός: Αυξάνεται στα 2,3 εκ. ευρώ η συνολική χρηματοδότηση των πληττόμενων επιχειρήσεων

Εστίαση -Τουρισμός: Αυξάνεται στα 2,3 εκ. ευρώ η συνολική χρηματοδότηση των πληττόμενων επιχειρήσεων

Επεκτείνεται ο χρόνος υλοποίησης της ενίσχυσης τουριστικών ΜΜΕ στους 45 μήνες

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα (Πέμπτη 3/3) ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, αυξάνεται το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις της εστίασης και τουρισμού που επλήγησαν από την πανδημία της Covid-19.

Συγκεκριμένα με την πρώτη απόφαση του κ. Τσακίρη το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση από τις συγκεκριμένες δράσεις (Επιδότηση κεφαλαίο κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεω φιλοξενίας και Ειπδότηση Κεφαλαίο Κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, σε συνολική ονομαστική αξία, αυξάνεται από τις 18/11/2021 κατά ανώτατο όριο από 1.800.000 σε 2.300.000 ευρώ.

Τουρισμός: Καταργείται η συμπλήρωση της φόρμας PLF για όσους επισκέπτονται την Ελλάδα από 15 Μαρτίου

Με δεύτερη απόφαση του κ. Τσακίρη επεκτείνεται ο χρόνος υλοποίησης της ενίσχυσης Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με την απόφαση που αφορά στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους 45 μήνες και 132 μέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης από τους 42 μήνες και 132 μέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης που ίσχυε μέχρι πρότινος. Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ