Μικρή επιβράδυνση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Φεβρουάριο σύμφωνα με έρευνα της IHS Markit

Μικρή επιβράδυνση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Φεβρουάριο σύμφωνα με έρευνα της IHS Markit

Οι πέντε συνιστώσες του δείκτη PMI υπέδειξαν ότι η υποχώρηση της πρόσφατης τιμής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη ζήτηση, καθώς οι νέες παραγγελίες επιβάρυναν τον κύριο δείκτη κατά 0,5 μονάδες.

Οι επιχειρησιακές συνθήκες στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα εξακολούθησαν να βελτιώνονται τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας έρευνας PMI.

Ο κύριος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI) έκλεισε τον Φεβρουάριο στις 57,8 μονάδες, τιμή ελάχιστα χαμηλότερη από τις 57,9 μονάδες του Ιανουαρίου.

Η τιμή, σύμφωνα με την έρευνα της IHS Markit, υπέδειξε την ασθενέστερη συνολική βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα μετά τον περασμένο Ιούλιο, αλλά έντονη, σε γενικές γραμμές, αύξηση στο πλαίσιο των 22 ετών ιστορίας της έρευνας. Από το ξεκίνημα της έρευνας, τον Μάιο του 1999, ο δείκτης PMI κυμαίνεται στις 50,1 μονάδες.

Οι πέντε συνιστώσες του δείκτη PMI υπέδειξαν ότι η υποχώρηση της πρόσφατης τιμής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη ζήτηση, καθώς οι νέες παραγγελίες επιβάρυναν τον κύριο δείκτη κατά 0,5 μονάδες. Οι συνιστώσες της απασχόλησης και των αποθεμάτων αγορών είχαν επίσης αρνητικές επιδράσεις από τον Ιανουάριο, κατά -0,3 και -0,1 μονάδες αντίστοιχα. Ωστόσο, οι τρεις αυτές συνιστώσες αντισταθμίστηκαν, κατά κύριο λόγο, από την εντονότερη αύξηση της παραγωγής, η οποία ενίσχυσε τον δείκτη PMI κατά 0,7 μονάδες. Η τελευταία συνιστώσα, ο χρόνος παράδοσης προμηθειών, είχε ελαφρώς θετική επιρροή στον δείκτη PMI τον Φεβρουάριο (αντιστρέφεται στον υπολογισμό του κύριου δείκτη)

Οι νέες παραγγελίες που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές, σύμφωνα με την έρευνα, αυξήθηκαν για ενδέκατο συνεχή μήνα τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν σε γενικές γραμμές σταθερός, ωστόσο υποχώρησε για έκτο συνεχή μήνα στην ασθενέστερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2021. Αντίστοιχα, η αύξηση των νέων εργασιών εξαγωγών μετριάστηκε για πέμπτο συνεχή μήνα.

Σε αντίθεση με τις νέες παραγγελίες, η αύξηση της παραγωγής επιταχύνθηκε τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο εντονότερος σε διάστημα πέντε μηνών και υψηλότερος από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2021, οπότε σημειώθηκε επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Οι προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες εξασθένησαν, παρέμειναν ωστόσο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο συνδυασμός της ταχύτερης αύξησης της παραγωγής και της βραδύτερης ανάπτυξης των νέων εργασιών είχε ως αποτέλεσμα την ασθενέστερη αύξηση του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών σε διάστημα έξι μηνών. Παρ' όλα αυτά, ο αντίστοιχος δείκτης παρέμεινε σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών και οι εταιρείες εξακολούθησαν να υποστηρίζουν τη ζήτηση πραγματοποιώντας τις πωλήσεις απευθείας από τα αποθέματα.

Τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν έντονα τον Φεβρουάριο, με τον ρυθμό αύξησης να κατατάσσεται μεταξύ των υψηλότερων στην ιστορία της έρευνας, παρότι εξασθένησε σε χαμηλό τριμήνου. Οι προσλήψεις συνδέθηκαν με τις επενδύσεις σε παραγωγικό δυναμικό και τις προσπάθειες των εταιρειών να καλύψουν τις αυξημένες απουσίες του προσωπικού λόγω COVID.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού παρέμειναν πολύ επιβαρυμένες τον Φεβρουάριο, με μία από τις χειρότερες επιμηκύνσεις του μέσου χρόνου παράδοσης προμηθειών στην ιστορία της έρευνας. Κατά συνέπεια, οι τιμές εισροών εξακολούθησαν να αυξάνονται απότομα. Ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε σε χαμηλό έξι μηνών, παρέμεινε ωστόσο ισχυρότερος από οποιαδήποτε περίοδο πριν από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τέλος, οι τιμές εκροών αυξήθηκαν με τον τέταρτο ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ