Frigoglass: 4 Φεβρουαρίου αρχίζει η διαπραγματευση των νέων μετοχών

Frigoglass: 4 Φεβρουαρίου αρχίζει η διαπραγματευση των νέων μετοχών

 


Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας λόγω άσκησης stock options

 

Η Frigoglass ανακοινώνει ότι την 4.2.2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ("Χ.Α.") των 876.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της από 31.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το ποσό των €52.599,90 με καταβολή μετρητών και την έκδοση των ανωτέρω νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,06 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,125 ευρώ ανά μετοχή, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan) από πέντε (5) μέλη του προσωπικού της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών (εφεξής οι "Δικαιούχοι") και συγκεκριμένα:

- 876.665 μετοχές με τιμή διάθεσης 0,125 ευρώ ανά μετοχή, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης σύμφωνα με την από 15.06.2018 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την από 22.03.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου διαπιστώθηκε με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 31.12.2021 βάσει της από 31.12.2021 έκθεσης της εταιρείας με την επωνυμία "PΚF EUROAUDITING S.A.", και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής την 21.01.2022.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €21.378.864,96, διαιρούμενο σε 356.314.416 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,06 ευρώ εκάστη.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της την 2.2.2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 876.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 4.2.2022. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το Έντυπο Παροχής Πληροφοριών του άρθρου 1 παρ. 5 περ. η’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.frigoglass.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών https://www.athexgroup.gr/el/, καθώς επίσης και να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Α. Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά), τηλ. +30 210 6165 767.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ