Σαράντης: Στο 4,81% μειώθηκε η συμμετοχή της Swedbank Robur

 Σαράντης: Στο 4,81% μειώθηκε η συμμετοχή της Swedbank Robur

 

Στα 3.363.023 διαμορφώθηκαν τα δικαιώματα ψήφου της Swedbank Robur.

 

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. μετά από ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία Swedbank Robur
Fonder AB την 10/01/22, ανακοινώνει ότι, λόγω πώλησης μετοχών, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ο μέτοχος κατέχει άμεσα στην εταιρεία κατήλθε του 5% κατά την 07 Ιανουαρίου 2022 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 4,81%
(δηλαδή 3.363.023 δικαιώματα ψήφου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ