Wind Ελλάς: Δεσμεύεται για την κάλυψη του 35% των θέσεων ευθύνης από γυναίκες

Wind Ελλάς: Δεσμεύεται για την κάλυψη του 35% των θέσεων ευθύνης από γυναίκες

Την πρωτοβουλία “W for Women” ανακοίνωσε η WIND Ελλάς με στόχο την ουσιαστική και έμπρακτη ενδυνάμωση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία.

Η νέα πρωτοβουλία της εταιρείας εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της για τη Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση, που στηρίζεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για όλους και έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κουλτούρα των ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα. Επιπλέον, η σειρά δράσεων “W for Women” είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 25 Στόχους για το 2025.

Ξεπερνώντας κατά 4% τον στόχο του 20% που είχε τεθεί για το 2020, η WIND Ελλάς δεσμεύεται να καλύψει το 35% των θέσεων ευθύνης από γυναίκες μέχρι το 2025, καθώς και να αυξήσει το συνολικό ποσοστό των γυναικών στον οργανισμό που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 43%.

Ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND, δήλωσε για τη νέα πρωτοβουλία: «Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην αναγνώριση της αξίας που παράγουν και να συνεισφέρουμε στον κοινωνικό διάλογο για την ισότιμη πρόσβαση τους σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Η πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των γυναικών συμβαδίζει απόλυτα με τις αξίες μας, την εταιρική κουλτούρα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουμε θέσει».

Για να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών το “W for Women” δημιουργεί δράσεις που αφορούν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Δράσεις για το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και τις γυναίκες εργαζόμενες της WIND
Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί πάνω σε τρεις άξονες, την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων με προγράμματα ενίσχυσης ηγετικών ικανοτήτων, το “WomeNspire”για την πραγματοποίηση ομιλιών που ενθαρρύνουν και εμπνέουν, και το Reverse mentoring από νέες εργαζόμενες γυναίκες.

Επίσης, αυτό περιλαμβάνει την ενεργή στήριξη της μητρότητας και προστασία της οικογένειας με επιπλέον 5 ημέρες άδειας σε μέλλουσες μητέρες, πέραν της ισχύουσας νομοθεσίας, την επέκταση του μειωμένου ωραρίου εργασίας για τις νέες μητέρες κατά τρεις μήνες, αντίστοιχα και την πλήρη ευελιξία τηλεργασίας στους νέους γονείς για τις σημαντικές στιγμές των παιδιών τους (μέχρι την ηλικία των 6 ετών).

Βασικό κομμάτι συνιστά επίσης η ευεξία και ευημερία (well-being) στο εργασιακό περιβάλλον, μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης & ευεξίας 24/7 και πρόσθετες υπηρεσίες υγείας, μέσω του ομαδικού προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δράσεις για το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
Η WIND θα υλοποιήσει το πρόγραμμα “Women in Tech”, με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη νέα γενιά σε επαγγέλματα του τομέα STEM και να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της γυναίκας στον χώρο της τεχνολογίας. Οι σημαντικότερες δράσεις του προγράμματος θα είναι οι εξής:

Πλήρως αμειβόμενη 6μηνη πρακτική εργασία για νέες φοιτήτριες/απόφοιτες πολυτεχνικών σχολών και σχολών τεχνολογίας.
Σχεδιασμός εξειδικευμένου κύκλου εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες, για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και δωρεάν πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εργαλεία, ειδικά για νέες γυναίκες που βρίσκονται σε νησιά της άγονης γραμμής.
Συνεργασία με την «Στέγη για τη μητέρα και το παιδί» της Κιβωτού του Κόσμου, ώστε να εκπαιδεύσει μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, μέσω ενός κύκλου μαθημάτων για την ενδυνάμωση του εργασιακού τους προφίλ.
Ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources Executive Director της WIND, ανέφερε σχετικά: «Η ενδυνάμωση και ενίσχυση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον αποτελεί συνεχή διαδικασία και προτεραιότητα για την WIND Ελλάς. Η ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό των δράσεων, τόσο στο εσωτερικό μας περιβάλλον όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, συμβαδίζει απόλυτα με την πολιτική της εταιρίας για τη Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση και αποτελεί απόρροια της δέσμευσής μας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ