Πλαστικά Θράκης: Που οφείλεται το «άλμα» κερδών 381,4% το α' εξάμηνο του 2021 παρά την πανδημία

Πλαστικά Θράκης: Που οφείλεται το «άλμα» κερδών 381,4% το α' εξάμηνο του 2021 παρά την πανδημία

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης εξακολουθεί να επιτυγχάνει αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση, σε επίπεδο ζήτησης.

Άλμα 381,4% κατέγραψε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη μετά φόρων το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 48,51 εκατ. ευρώ από 10,02 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορονοϊού COVID-19 από τις αρχές του 2020 εξακολουθεί να επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία του Ομίλου δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά έως σήμερα.

Πλαστικά Θράκης: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του βιομηχανικού ακινήτου της Thrace Linq

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος εξακολουθεί να επιτυγχάνει αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση, σε επίπεδο ζήτησης.

Πιο συγκεκριμένα για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως παρατηρήθηκε:

• Αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.
• Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.
• Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας, ειδικά από τα κατά τόπους συστήματα υγείας, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν αρχικές ενδείξεις σταδιακής κάμψης της ζήτησης.
• Σχετική αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
• Διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
• Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.
• Σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους, κυρίως λόγω ελλείψεων σε εμπορευματοκιβώτια.
• Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.
Ειδικότερα, στον πίνακα στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της χρήσης 2020. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ