Foodlink: Στις 9 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση - Δεν θα διανείμει μέρισμα

 Foodlink: Στις 9 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση - Δεν θα διανείμει μέρισμα


Τι περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Foodlink την 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020), καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση για τη χρήση 2021.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2021 και ορισμός αμοιβής τους.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Έγκριση της από 09/08/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί απόκτησης ποσοστού 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 16:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ