Στον αναπτυξιακό νόμο τρεις ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Μύκονο, Λευκάδα και Γύθειο

 Στον αναπτυξιακό νόμο τρεις ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Μύκονο, Λευκάδα και Γύθειο

Πρόκειται για τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων "CAVO TAGOO A.E.", "GPG RESORT LTD GREEK BRANCH" και "ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

\Έγκριση για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο έλαβαν τρεις ξενοδοχειακές επενδύσεις 5 και 4 αστέρων σε Μύκονο, Λευκάδα και Γύθειο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Διαύγεια, το "πράσινο φως" για την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο, έλαβαν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων "CAVO TAGOO A.E.", "GPG RESORT LTD GREEK BRANCH" και "ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ".

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 56806/ΥΠΕ/7/00369/Γ/Ν.4399/2016/21.05.2021 απόφαση της γενικής διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης "ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Τουριστική Ξενοδοχειακή Κατασκευαστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "CAVO TAGOO A.E." που αναφέρεται "στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 13 δωμάτια / 52 κλίνες", στην περιοχή Ταγκού του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.700.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.700.000 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής (Για συμβατική επένδυση) 1.410.000 ευρώ.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 64062/ΥΠΕ/7/00385/Γ/Ν.4399/2016/08-06-2021 απόφαση της γενικής διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης "ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ." που αναφέρεται "στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 150 δωματίων / 473 κλινών", στην Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 12.864.020,30 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 12.864.020,30 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 4.952.647,82 ευρώ.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 61990/ΥΠΕ/7/00352/Γ/Ν.4399/2016/03-06-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ' κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης "GPG RESORT LTD GREEK BRANCH" που αναφέρεται "στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 140 δωματίων / 258 κλινών", στη θέση "Λακούλια", της Δ.Ε. νήσου Καστού του Δήμου Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 11.909.250,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 11.909.250,00 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 2.917.766,25 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ