Inform Λύκος: Διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή - Στις 8 Ιουλίου αρχίζει η καταβολή

Inform Λύκος: Διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή - Στις 8 Ιουλίου αρχίζει η καταβολή

 


Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που πραγματοποιήθηκε την 18 Ιουνίου 2021, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.553.609 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα

(α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ποσού € 823.134,96 ήτοι € 0,04 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (€ 0,038 καθαρό ανά μετοχή μέρισμα). Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 02/07/2021 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 01/07/2021. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 08/07/2021 και

(β) την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού € 470.869,30 (προ παρακράτησης φόρου).

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί των καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχών κατά την εταιρική χρήση 2020.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη χρήση 2020 καθώς και την προκαταβολή των καταβληθεισών και καταβληθεισομένων αμοιβών για τη χρήση 2021.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 5ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση 2020.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία τη συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 2020 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 7ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2021 έως 30.06.2021, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2014 για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Η αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των € 21.000,00 για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 7.000,00 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 8ο: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή μεταβλητών αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 9ο: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρα 3 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 10ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, μετά τη διαπίστωση της από μέρους τους πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως: Παναγιώτης Λύκος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Ηλίας Καράντζαλης, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Εμμανουήλ - Ευάγγελος Λεκάκης (ανεξάρτητο μέλος), Ιωάννης Μενάγιας (ανεξάρτητο μέλος) και Ελένη Παλίδη (ανεξάρτητο μέλος).

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 11ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτίζεται αποκλειστικά από τρία (3) μέλη του που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτά σύμφωνα με τα ως άνω. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 12ο: Έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεάν διάθεση 300.000 μετοχών της εταιρείας (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Οι εν λόγω μετοχές θα διατεθούν από ίδιες μετοχές που η εταιρεία θα αποκτήσει.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 13ο: Απόκτηση από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με σκοπό τη διάθεσή τους στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω υπό θέμα 12 απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση ιδίων μετοχών της στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω υπό θέμα 12 απόφασης και ειδικότερα την απόκτηση 300.000 δικών της μετοχών εντός του επομένου δωδεκαμήνου σε τιμή από € 0,62 έως € 3,00.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 14ο: Τροποποίηση του άρθρου 10 (αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού ώστε να καταστεί ρητή η δυνατότητα έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων κατά τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.553.609 μετοχών που αναλογούν στο 80,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ