Flexopack: Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Flexopack: Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Διανομή κερδών και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Στις 25 Ιουνίου 2021 καλούνται να συνέλθουν σε Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Flexopack, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη διανομή των κερδών της χρήσης 2020, καθώς και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 3ο Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 4ο Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.20220-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 8ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Θέμα 10ο Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 11ο Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12ο Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ