Σαράντης: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Σαράντης: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι τις 19/05/2026

 

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούν οι:

Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,
Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.


Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι τις 19/05/2026 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να υπερβεί τα έξι έτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ