ΠΣΕΕΠ: Ικανοποίηση για την παρέμβαση ΤΑΙΠΕΔ στη συνέλευση των ΕΛΠΕ

ΠΣΕΕΠ: Ικανοποίηση για την παρέμβαση ΤΑΙΠΕΔ στη συνέλευση των ΕΛΠΕ

Το Δημόσιο, με 35,477% των μετοχών των ΕΛΠΕ, πρέπει να μετέχει στη διοίκηση των ΕΛΠΕ επισημαίνει η ανακοίνωση

Θετική εξέλιξη αποτελεί η παρέμβαση του ΤΑΙΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ, με αποτέλεσμα να μη διεξαχθεί σήμερα η ψηφοφορία επί της πρότασης κατάργησης του δικαιώματος του Δημοσίου και των εργαζομένων να ορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια.
"Είναι σαφές ότι καμμία νομική υποχρέωση δεν έχει το ΤΑΙΠΕΔ να αποδεχθεί τέτοια πρόταση, που θα είχε ως συνέπεια να απωλέσει το Δημόσιο οριστικά το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση των ΕΛΠΕ. Αντιθέτως, το Δημόσιο, με 35,477% των μετοχών των ΕΛΠΕ, πρέπει βεβαίως να μετέχει στη διοίκηση των ΕΛΠΕ. Αυτή όμως η θέση, όσο προφανής και εάν
φαίνεται, τέθηκε σε αμφισβήτηση, με αφορμή τον Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, ο οποίος ωστόσο σε καμμία περίπτωση δεν επιβάλλει τέτοιες μεταβολές.
Το ΤΑΙΠΕΔ εύλογα επιφυλάχθηκε σήμερα για το ζήτημα, δεν αποδέχθηκε ναυπερψηφίσει τέτοια -δραματική για τασυμφέροντα του Δημοσίου- πρόταση και επέβαλε αναβολή συζήτησης του θέματος για την 28.05.2021.
Το Σωματείο μας έχει ήδη αναπτύξει διεξοδικά και τεκμηριωμένα, στην επίσκεψή μαςστο ΤΑΙΠΕΔ στις 12.05.2021, αλλά και με το από 17.05.2021 Εξώδικό μας (προς το ΤΑΙΠΕΔ), για ποιους λόγους δεν επιβάλλει ο Ν. 4706/2020 κατάργηση του δικαιώματος του Δημοσίου και των εργαζομένων να ορίζουν μέρος της διοίκησης των ΕΛΠΕ. Αλλά και για ποιους λόγους τέτοια απόφαση, κατάργησης του δικαιώματος αυτού, θα ήταν όχι μόνο επιζήμια για το
Δημόσιο αλλά και παράνομη.
Εξάλλου, πέρα από τη νομική διάσταση του θέματος, η διεθνής αλλά και η ελληνικήεμπειρία συνηγορούν στα επιχειρήματα του Σωματείου μας.
Το Σωματείο μας εμμένει στις θέσεις και αιτήματα που έχει ήδη επισήμως διατυπώσειγια το ζήτημα της συζητούμενης τροποποίησης του Καταστατικού των ΕΛΠΕ, ότι σε καμμίαπερίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί να οδηγήσει αυτή σε κατάργηση της αποφασιστικήςεκπροσώπησης (management) του Δημοσίου, αλλά και των εργαζομένων στο ΔιοικητικόΣυμβούλιο των ΕΛΠΕ.
Παρακολουθούμε το ζήτημα, έτοιμοι για κάθε ενέργεια, θεσμική, συνδικαλιστική ήνομική, που θα απαιτηθεί".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ