ΕΛΠΕ: Οι Μακαριγάκη και Μαρτσέκη νέοι εκπρόσωποι του δημοσίου στο Δ.Σ.

 ΕΛΠΕ: Οι Μακαριγάκη και Μαρτσέκη νέοι εκπρόσωποι του δημοσίου στο Δ.Σ.

Την Παρασκευή 21η Μάϊου 2021 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 17η Μαΐου 2021 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον διορισμό των κ.κ. Αναστασίας Μακαριγάκη και Αναστασίας Μαρτσέκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση των κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Λουκά Παπάζογλου που είχαν διορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 1.8. 2019 επιστολής του.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21η Μάϊου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ