Εύβοια: Πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για τρία αιολικά πάρκα

Εύβοια: Πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για τρία αιολικά πάρκα

Στα 49 MW η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων

Άδεια λειτουργίας σε τρία αιολικά απένειμε το ΥΠΕΝ με σημερινές αποφάσεις.
Πρόκειται για τα εξής έργα:

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ”, άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18,4 ΜW, στη θέση «Καθάρα» του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ”, άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16,1 ΜW, στη θέση «Ανατολή» του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ”, άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση «Παλιόπυργος» του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ