Νέα εξαγορά από την Entersoft και είσοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Νέα εξαγορά από την Entersoft και είσοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Το εταιρικό κεφάλαιο της Wedia ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 1.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ 

Η Entersoft υπέγραψε εχθές, 1η Μαρτίου, συμφωνητικό αγοραπωλησίας εταιρικών μεριδίων, δυνάμει του οποίου αγόρασε το 100% της εταιρείας Wedia ΕΠΕ.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Wedia ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 1.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ εκάστου.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ και εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού.

Όπως ανακοινώθηκε, το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, η Wedia είχε έσοδα περί τα 1,4 εκατ. ευρώ και θετικό καθαρό ταμείο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 1/3/2021 ήταν 29 άτομα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη απαιτητικών Web και eCommerce εφαρμογών, καθώς και υπηρεσιών digital marketing, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της Entersoft για την πλήρη υποστήριξη μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με αξιοποίηση του eCommerce, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αναγκαία λογισμικά της εφοδιαστικής αλυσίδας σε omnichannel επίπεδο. Μετά την εξαγορά της Optimum και την ενίσχυση του τομέα software για Logistics, τώρα η Entersoft ενισχύει δυναμικά τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της στον τομέα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά ένας οργανισμός μπορεί να καλύψει συνολικά, με δικά του προϊόντα και υπηρεσίες, όλη την εμπειρία ενός καταναλωτή (customer journey), από την καμπάνια προώθησης προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής (business transaction), συνδυάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες User Experience, eCommerce, Logistics, CRM Analytics και Digital Marketing.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ