ΙΕΛΚΑ: Αύξηση πωλήσεων το 2020 «βλέπουν» στελέχη του κλάδου λιανεμπορίου τροφίμων

ΙΕΛΚΑ: Αύξηση πωλήσεων το 2020 «βλέπουν» στελέχη του κλάδου λιανεμπορίου τροφίμων

Η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2019 παρουσιάζει πλήρη αναστροφή και σε αυτή τη μέτρηση

Σταθερές πωλήσεις το δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, αλλά συνολικά αυξημένες πωλήσεις συνολικά για το 2020 αναμένουν στελέχη του κλάδου λιανεμπορίου τροφίμων-FMCG, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 1 έως 11 Νοεμβρίου 2020 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 180 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων 48% οι οποίοι θεωρούν ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το τρέχων εξάμηνο και μεγάλο ποσοστό οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσουν μείωση 37%.

Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 0,2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιούλιος 2020-Δεκέμβριος 2020 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019, ενώ για το σύνολο του έτους 2020 εκτιμούν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 1,6% μεσοσταθμικά.

Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, το κλείσιμο της εστίασης και την παραμονή των πολιτών στα σπίτια. Βέβαια οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και λοιπές εξελίξεις να επιδράσουν σε αυτή την πρόβλεψη, ειδικά στην αγορά των εορτών.

Η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2019 παρουσιάζει πλήρη αναστροφή και σε αυτή τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, ενώ τον Ιανουάριο 2020 η πλειοψηφία σε ποσοστό 74% θεωρούσε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και το 1% ότι χειροτέρεψε, 10 μήνες μετά το 3% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και το 89% ότι χειροτέρεψε. Αντίστοιχα ποσοστά είχαν να καταγραφούν από τον Ιούλιο του 2017.

Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα, η οποία οφείλεται κυρίως στις εκτιμήσεις των στελεχών για τις οικονομικές συνθήκες. Ο δείκτης καταγράφεται στο -0,22, ενώ αρνητικό πρόσημο στον δείκτη είχε να καταγραφεί από ον Ιούλιο του 2017.

Το 58% πιστεύει ότι η έκτακτη κατάσταση με τον Covid-19 θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος του 2021, ενώ το 80% πιστεύει ότι η αγορά και η οικονομία θα επηρεάζονται από την έκτακτη κατάσταση έως το τέλος του 2021 ή και περισσότερο.

Αντίθετα, η πλειοψηφία των στελεχών σε ποσοστό 84% εκτιμά ότι οι εταιρείες είναι καλύτερα προετοιμασμένες στο νέο lockdown. Σε σχέση με τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι εταιρείες, το 86% έχει εφαρμόσει πρωτόκολλα υγιεινής αυστηρότερα από αυτά που θέτει η πολιτεία, το 83% έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή παράδοση των προϊόντων και το 76% στο ηλεκτρονικό εμπόριο συγκεκριμένα, το 82% έχει κάνει κάποιου τύπου δωρεάς προς τον κρατικό μηχανισμό.

Σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους, το 44% έχει κάνει έκτακτες προσλήψεις (μόνο στο οργανωμένο λιανεμπόριο έχουν γίνει πάνω από 7.000 προσλήψεις), ενώ το για το 37% η διοίκηση της εταιρείας λειτουργεί από απόσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ