Σε ανοδική τροχιά η Ευρωπαϊκή Πίστη

Σε ανοδική τροχιά η Ευρωπαϊκή Πίστη

Η διοίκηση του ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, την άνοδο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες για το 2019

Το 2019, αποτέλεσε για τον όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη την καλύτερη του χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, με το θετικό πρόσημο να κυριαρχεί στις μεταβολές του συνόλου των οικονομικών μεγεθών.

Η διοίκηση του ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, την άνοδο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες για το 2019, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

- Ισχυρή αύξηση 45,5% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ., από 15,4 εκατ. ευρώ το 2018.
- Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 11,3%, στα 225,3 εκατ. ευρώ.
- Τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% στα 212,4 εκατ. ευρώ από 191,0 εκατ. ευρώ το 2018, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (+28,7%).
- Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,2% στα 481,7 εκατ. ευρώ, έναντι 429,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018.
- Σημαντική ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 21,8% στα 141,2 εκατ. ευρώ, έναντι 115,9 εκατ. ευρώ της 31/12/2018.
- Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 167,6% θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και διασφαλίζοντας το μέλλον των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
- Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 5,9% στα 302,6 εκατ. ευρώ, έναντι 285,7 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
- Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 382,1 εκατ. ευρώ, έναντι 333,8 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2018.
- Αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων κατά 9,2% στα 102,2 εκατ. ευρώ, έναντι 93,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ο όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, κατέχει μερίδιο αγοράς 5,2%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του.

Στη συνέντευξη Τύπου η διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του ομίλου, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στις 28 Απριλίου 2020, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

Δηλώσεις διοίκησης

Χρήστος Γεωργακόπουλος διευθύνων σύμβουλος: «Το 2019 ο Όμιλος μας ολοκλήρωσε το πιο επιτυχημένο του έτος σε λειτουργικό επίπεδο. Ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, σε μία χρονιά που ανέδειξε περαιτέρω τον ουσιαστικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία.

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, η πρόκληση είναι να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Μία πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε θετικά κατά τη χρήση του 2019 και αυτό αποδεικνύεται από την αδιάψευστη μαρτυρία των αριθμών.

Μέσα από μια διαδρομή 42 ετών, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, όπως αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες με την εξάπλωση του Covid-19.

Ήδη έχουμε προβεί σε μια σειρά δράσεων, θέτοντας τον Όμιλό μας στο πλευρό της Πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας, δωρίζοντας υγειονομικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στηρίζοντας έμπρακτα το Υπουργείο Υγείας και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του και συμμετέχοντας στη χορηγία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς για να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα σχέδια της επιχειρηματικής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο τριετές επιχειρηματικό μας πλάνο».

Στέφανος Βερζοβίτης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών: «Το 2019 η Ευρωπαϊκή Πίστη κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα, ακολουθώντας μια ακόμα πιο δυναμική και καινοτόμο προσέγγιση αναφορικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, την επενδυτική πολιτική, τη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και των αποζημιώσεων, αλλά και των όρων των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

Μία προσέγγιση, απόλυτα ταυτισμένη με τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου (Φερεγγυότητα ΙΙ), με στόχο τη θωράκιση της Εταιρίας, έναντι των ποικίλων χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων, αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή της υψηλότερης κερδοφορίας στην ιστορία της Εταιρίας, με το συνολικό μερίδιο αγοράς να εκτιμάται στο 5,2% για το 2019. Επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς από που ξεκινήσαμε.

Το 2020, παραμένοντας συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, μέσω κορυφαίων ασφαλιστικών προϊόντων, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ