Creta Farms: Κλιμάκωση της έντασης με χειροδικία στη ΓΣ

Creta Farms: Κλιμάκωση της έντασης με χειροδικία στη ΓΣ

Τη διοίκηση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms κατηγορεί με νέα του ανακοίνωση ο μεγαλομέτοχος Κωνσταντίνος Δομαζάκης

Ενώ η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την Creta Farms βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την Παρασκευή εκπνέει η διορία που έχει δοθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να καταθέσουν μη δεσμευτικές προσφορές νέες καταγγελίες από τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη είδαν το φως κατά της διοίκησης της εισηγμένης, κάνοντας λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης των μετόχων

Η ένταση ωστόσο κλιμακώθηκε περαιτέρω στη συνέλευση η οποία διεκόπη για τις 3 Οκτωβρίου.

Οπως αναφέρεται στην ανακοινωση της εταιρείας στη σημερινή Γενική ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του "επιχείρησαν να καταλάβουν πραξικοπηματικά το προεδρείο" χειροδικώντας κατά του Προέδρου του Δ.Σ.

Η ανακοινωση της εταιρείας:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. της εταιρίας Creta Farm A.E. την 26η Σεπτεμβρίου 2019, σε συνέχεια της διακοπείσας για την ως άνω ημέρα συνεδρίασης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, στην έδρα της εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αναγνώσει επιστολή του Προέδρου της Γ.Σ. κ. Πλάτωνος Νιάδη, ο οποίος είχε ανυπέρβλητο προσωρινό κώλυμα να παραστεί στη γενική συνέλευση.

Τότε επιχείρησαν να καταλάβουν πραξικοπηματικά το προεδρείο ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, χειροδικώντας κατά του Προέδρου του ΔΣ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν εντάσεις που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση της Γ.Σ., η συνεδρίαση της οποίας διεκόπη και εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου της ΓΣ και του προέδρου του Δ.Σ. για τις 3 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στον ίδιο ως άνω χώρο."

Είχε προηγηθεί η καταγγελία Κ. Δομαζάκη

Τη διοίκηση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms κατηγορεί με έτερη του ανακοίνωση ο μεγαλομέτοχος Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι απέκρυψε, στο πλαίσιο της συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, έγγραφο μετόχου το οποίο είχε σταλεί μέσω θεματοφυλακής της HSBC, και έτσι επικύρωσε ουσιαστικά ανύπαρκτη εξουσιοδότηση προκειμένου να αλλοιώσουν τη σύνθεση της διακοπείσας γενικής συνέλευσης, ώστε να διατηρήσει παράνομα την πλειοψηφία του σώματος ο Εμ. Δομαζάκις.

Ειδικότερα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο πρόεδρος γενικής συνέλευσης κ. Νιάδης, ακολουθώντας μια προαποφασιμένη τακτική επί έντεκα (11) ώρες εξέταζε, πολλές, αντικειμενικά, ανούσιες ενστάσεις, ώστε στο τέλος να διαπράξουν την παρανομία. Συγκεκριμένα στο τέλος της έρευνας των εξουσιοδοτήσεων, ο πρόεδρος έθεσε ζήτημα αναφορικά με την ύπαρξη εξουσιοδότησης και της συμμετοχής της μετόχου BANK OF AYUDH AYA PLC προς τον Εμμ. Δομαζάκι.

Στην ανακοίνωση του κ. Δομαζάκη επισημαίνεται: «Η εξουσιοδότηση είχε ισχύ για τη γενική συνέλευση της 4/09/2019 και μόνο γι αυτή, δια του αναφερόμενου ως υποθεματοφύλακα του μετόχου αυτού τράπεζας HSBC FRANCE - Υποκατάστημα Αθηνών και στο σώμα της εξουσιοδότησης υπήρχε ρητή διαγραφή της εντολής που αφορά την αντιπροσώπευση του μετόχου αυτού σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή της αρχικώς προσδιορισθείσας ημεροχρονολογίας διεξαγωγής ΓΣ 4/09 ή επαναληπτική αυτή.

Παρά τη τη ρητή διαγραφή εφευρέθηκαν επιχειρήματα για το κύρος της ύπαρξής της, ο δε πρόεδρος της ΓΣ με νομικούς ακροβατισμούς επιχείρησε να υποστηρίξει επιχειρήματα όπως την έλλειψη μονογραφής δίπλα στη διαγραφή - παρά μάλιστα την ύπαρξη δύο μονογραφών στο κάτω δεξί μέρος της κάθε σελίδας - την ερμηνεία της δήλωσης της μετόχου, η οποία όμως ουδόλως έχρηζε ερμηνείας και διάφορες άλλες θεωρίες αστήρικτες για το ενιαίο της συμπεριφοράς του νομικού προσώπου και άλλα διάφορα, προκειμένου προφανώς να συμπεριληφθεί το ποσοστό των μετοχών του συγκεκριμένου μετόχου καταρχήν στο σχηματισμό απαρτίας και βέβαια, κύρια πλειοψηφίας υπέρ του βασικού μετόχου Εμμ. Δομαζάκι. Διότι, ξεκάθαρα, χωρίς το ποσοστό των μετοχών του συγκεκριμένου μετόχου, ο Εμμ. Δομαζάκις δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία στην εν λόγω ΓΣ και βέβαια, δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον τις αποδεδειγμένα ζημιογόνες για την εταιρεία ενέργειές του.

Ενάντια σε κάθε νομική και πραγματική λογική, απόλυτα συντονισμένα, καθώς ο πρόεδρος άφησε τη θέση του και μετέβη πλησίον της πλευράς του Εμμ. Δομαζάκι και των οκτώ (8) δικηγόρων του! συνέβησαν τα εξής:

Καταρχήν, τους επέστρεψε έγγραφο με νομικό περιεχόμενο που κατέθεσαν, διότι, ο Εμμ. Δομαζάκις ευθαρσώς παραδέχθηκε τη διαγραφή στην εξουσιοδότηση, αλλά, ο δικηγόρος του μιλούσε στο έγγραφό του για δήθεν νόθευση εγγράφου, χωρίς να την αποδίδει σε κάποιον. Προσπάθησε λοιπόν ο Πρόεδρος να καλύψει την ασυνεννοησία τους και στηλιτεύθηκε από εμένα η συμπεριφορά του αυτή.

Όλα δε αυτά, ενώ το κυριότερο ήταν - που δεν το γνώριζα κατά εκείνο τον χρόνο, αλλά πληροφορήθηκα σαφώς μόλις εχθές 24/09 - δεν έλαβε υπόψη του την επιστολή της HSBC France (υποκατάστημα Αθηνών), από την οποία προέκυπτε ότι η φερόμενη ως εκπροσωπούμενη μέτοχος δεν προτίθετο κατ' ουδένα τρόπο να παρασταθεί σε ΓΣ, η οποία θα επεκτείνονταν χρονικά πέραν της 04.09.2019, όπου σημειωτέον και εκεί με προϋποθέσεις συμμετείχε κατά ρητή επιστολή της, η οποία επίσης απεκρύβη από σώμα στις 4/09.

Όμως, στις 20.09.2019 απεστάλη από την HSBC στην εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, το οποίο μάλιστα απεστάλη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παραδόθηκε και με υπηρεσία κούριερ εχθές 24/09, σύμφωνα με το οποίο η εξουσιοδοτούσα εταιρεία δήλωσε κατηγορηματικά ότι, όπως προκύπτει και από την εξουσιοδότησή της, δεν θα παρίστατο στη ΓΣ της 23.09.2019.

Ερώτησα λοιπόν ευθέως τον πρόεδρο της ΓΣ: Είχε εκείνος τέτοιο έγγραφο και το απέκρυψε από το σώμα της ΓΣ;

Αν δεν το είχε - το υπαρκτό αυτό έγγραφο - γιατί η HSBC μου υπέδειξε εκείνον ως κάτοχο αυτού;

Και σε κάθε περίπτωση, πώς αξίωσε να προσκομιστεί από εμένα έγγραφο της HSBC, τη στιγμή που σύμφωνα με την τράπεζα το είχε εκείνος και η εταιρεία βέβαια, ήδη στην διάθεσή τους;

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχω εκκινήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών καθώς και των δανειστών της εταιρίας αλλά και των προβλεπομένων από τον αστικό και ποινικό κώδικα κινήσεων εναντίον όσων έχουν διαπράξει ή συμπράττουν σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις. Ανεξάρτητα αυτού πλειοψηφία ψευδεπίγραφη με τέτοιες μεθόδους δεν πρόκειται να επιτρέψω να επιτευχθεί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ