Σχέδιο για πλήρη αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

Σχέδιο για πλήρη αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

Την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ εμφανίζεται να εξετάζει η κυβέρνηση.

Εφόσον προχωρήσει το σχέδιο η ΔΕΠΑ θα είναι η πρώτη εταιρεία από τον χώρο της ενέργειας που θα ιδιωτικοποιηθεί, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια όπου το Δημόσιο πρόκειται να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή.

Το 65% της ΔΕΠΑ ανήκει στο Δημόσιο και το 35% στα Ελληνικά Πετρέλαια που φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενεργότερη συμμετοχή στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα αποτυπωθούν σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πρόκειται να κατατεθεί τον Οκτώβριο. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθούν και διατάξεις για τη ΔΕΗ που θα προβλέπουν μεταξύ άλλων την κατάργηση των ΝΟΜΕ.

Η μερική αποκρατικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ για την οποία αναμένονται οι προτάσεις των συμβούλων θα προχωρήσει αφού υλοποιηθεί το (πολύπλοκο νομικά) εγχείρημα της μεταφοράς της ιδιοκτησίας του δικτύου διανομής από τη ΔΕΗ στον Διαχειριστή.