Επιπλέον 483 επιχειρηματικά σχέδια για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Επιπλέον 483 επιχειρηματικά σχέδια για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54.654.367,59 ευρώ.

Ανακοινώθηκε η 4η απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 483 επιχειρηματικά σχέδια δημόσιας δαπάνης 34.508.205,45 ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54.654.367,59 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις αυτών θα είναι σταδιακές και με συνεχή ροή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ