Δεσμεύσεις Κόκκαλη για την Intralot

Δεσμεύσεις Κόκκαλη για την Intralot

Προσωπικές δεσμεύσεις δίνει ο ισχυρός άνδρας της Intralot για το μέλλον της εταιρείας μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που αυτή ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Η Intralot έκλεισε το 2018 με μειωμένα έσοδα κατά 6,4% και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων που υποχώρησαν κατά 22,8%. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 2,8pps (στο 13,4%) ως προς τα έσοδα και κατά 4,2pps (στο 25,5%) ως προς το GGR. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα €-2,1 εκατ. βελτιωμένα κατά 79,6% συγκριτικά με το 2017. Το περιθώριο EBT σημείωσε άνοδο σε σχέση με το 2017 κατά 0,9pps (στο -0,2%).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε πως “η ανακοινωθείσα πτώση εσόδων και κερδών κατά το 2018, αναδεικνύει την ανάγκη για μια ευρείας κλίμακας αναδιοργάνωση των παραγωγικών και λειτουργικών δυνατοτήτων μας, προσβλέποντας σε σημαντικές μειώσεις κόστους και αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Για το λόγο αυτό, πρόσφατα προχωρήσαμε σε μια διοικητική αναδιοργάνωση ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα νέο πλάνο μείωσης κόστους μέσω καλύτερων συνεργειών μεταξύ των τμημάτων αλλά και μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των θυγατρικών. Δεσμεύομαι προσωπικά και παραμένω προσηλωμένος στην αποστολή μας να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιώσουμε τις ταμειακές ροές της εταιρείας μας συνδυάζοντας τις ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες και οργανική ανάπτυξη με βελτιστοποίηση του κόστους, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να αποεπενδύουμε από μη στρατηγικά πάγια όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ