Αυξημένα τα κέρδη της Ικτίνος το 2018

Αυξημένα τα κέρδη της Ικτίνος το 2018

Αύξηση κατά 24,1% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της Ικτίνος Έλλας Α.Ε. και ανήλθαν στα 18,5 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 14,91 εκατ. ευρώ του 2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,8% και διαμορφώθηκε σε 60,45 εκατ. ευρώ έναντι 51,72 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης

Επίσης το EBITDA ανήλθε σε 23,56 εκατ. ευρώ για την χρήση 2018, έναντι 20,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1 % ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22,21 εκατ. ευρώ έναντι 14,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,1%

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε στα 53,17 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 47,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ το EBITDA για την χρήση 2018 ανήλθε στα 21,52 εκατ. ευρώ, έναντι 19,03 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%.

Οι εξαγωγές μαρμάρου για την χρήση 2018 ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ