Αύξηση πωλήσεων κατά 15% για τη Σαράντης

Αύξηση πωλήσεων κατά 15% για τη Σαράντης

Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις που ανήλθαν σε 344 εκατ. ευρώ το 2018 από 299,7 εκατ. το 2017 ανακοίνωσε η Σαράντης.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,01% στα 116,71 εκατ. ευρώ από 112,21 εκατ. ευρώ, απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση της λιανικής αγοράς.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,24% στα 227,29 εκατ. ευρώ από 187,47 εκατ. ευρώ το 2017.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA και της ERGOPACK οι οποίες ενσωματώθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2018 και τον Μάιο του 2018, αντιστοίχως, οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του Ομίλου ανήλθαν σε 203,77 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένες κατά 8,69%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €320,48 εκ. το 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 6,94%.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας, αύξηση του operating leverage και αξιοποίηση συνεργειών από τις εξαγορές, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση του EBITDA.

Συγκεκριμένα:
-Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** αυξήθηκαν κατά 18,49% στα €46,99 εκ. από €39,66 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,66% από 13,23% το 2017.
-Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €40,57 εκ. από €34,51 εκ. την περυσινή χρήση, αυξημένα κατά 17,59% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,79% από 11,51% το 2017.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του FY_2018 θα παρουσιαστούν και σε τηλεδιάσκεψη στις 11 Απριλίου 2019 και ώρα Αθηνών 17.00. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 211 – 180 2000.
-Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €38,78 εκ. από €34,67 εκ., αυξημένα κατά 11,87%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 11,27% από 11,57% το 2017.
-Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €32,54 εκ. από €28,63 εκ., αυξημένα κατά 13,65%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,46% από 9,55% την περυσινή χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ