Καμία δεσμευτική προσφορά για τα Ελληνικά Πετρέλαια

To ΤΑΙΠΕΔ εξετάζει τα επόμενα βήματα

Καμία δεσμευτική προσφορά για τα Ελληνικά Πετρέλαια

Χωρίς να υπάρξει δεσμευτική πρόταση από τα δύο σχήματα που διεκδικούσαν το πλειοψηφικό πακέτο των Ελληνικών Πετρελαίων, έκλεισε η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι για λόγους που αφορούν στους ίδιους τους υποψήφιους επενδυτές και πρόσφατες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν τις κοινοπραξίες, δεν κατατέθηκαν δεσμευτικές προσφορές από τα επενδυτικά σχήματα που συμμετείχαν στην B’ φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Πετρελαίων (από κοινού πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα συγκληθεί άμεσα για να εξετάσει τα επόμενα βήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ