Ιασώ: Δημόσια πρόταση από Oaktree

Ιασώ: Δημόσια πρόταση από Oaktree

Σε δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΙΑΣΩ ΑΕ προχώρησε η Oaktree Capital Management.

Συγκεκριμένα, στις 29.3.2019 επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση του Oaktree Capital Management L.P. και εταιρείες συνδεδεμένες με την Oaktree Λουξεμβούργου ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ ΑΕ για την πρόθεσή τους να υποβάλουν (τα ίδια ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο) προαιρετική δημόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του νόμου 3461/2006 με αντικείμενο την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της και με τιμή 1,50 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΙΑΣΩ συνεδρίασε στις 30.3.2019, αξιολόγησε την υποβληθείσα προσφορά και την έκρινε συμφέρουσα για τους μετόχους της. Ως εκ τούτου, όταν υποβληθεί η δημόσια πρόταση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει θετική γνώμη σχετικά με αυτήν και να συστήσει στους μετόχους να την αποδεχτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ θα ζητήσει έκθεση περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος από χρηματοοικονομικό σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006.

Μέτοχοι της εταιρείας ΙΑΣΩ έχουν ήδη υπογράψει προσύμφωνα αποδοχής της δημόσιας πρότασης για μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 35% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η ανωτέρω δημόσια πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί, κατά τους όρους της υποβληθείσας προσφοράς το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019.

Η υποβολή της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων.

Η δημόσια πρόταση θα τελεί υπό την αίρεση ότι η Oaktree Capital θα έχει συγκεντρώσει μέχρι τη λήξη της δημόσιας πρότασης το 50% συν 1 μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΣΩ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΣΩ, Γεώργιος Σταματίου, δήλωσε ότι αυτή η συναλλαγή προσφέρει σημαντική υπεραξία στους μετόχους, ενώ ανοίγει μία καινούρια σελίδα για το μέλλον του ομίλου διασφαλίζοντας και ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά υγείας προς όφελος των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες του, καθώς και προς όφελος των εργαζομένων του και των συνεργαζόμενων ιατρών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ