Μυτιληναίος: Στα 144,2 εκατ. τα κέρδη το 2018

Μυτιληναίος: Στα 144,2 εκατ. τα κέρδη το 2018

Στα 1,52 δισ. ευρώ παρέμεινε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίου το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε 144,2 εκατ. ευρώ έναντι 145,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε 290,0 εκατ. ευρώ έναντι 298,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε 1,009 ευρώ έναντι 1,020 ευρώ το 2017.

Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,36 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) αυξημένο έναντι €0,32 το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 177,7 εκατ. ευρώ, σε 390,4 εκατ. ευώ από 568,1 εκατ. ευρώ την 31/12/2017.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι «το 2018, η Εταιρεία κατάφερε να επαναλάβει οικονομικές επιδόσεις αντίστοιχες με το 2017, έτος κατά το οποίο καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά μεγέθη σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού. Εξίσου σημαντική εξέλιξη, πέραν της υψηλής κερδοφορίας, ήταν ότι το 2018 καταγράφηκαν ισχυρές ταμειακές ροές, που είχαν ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού. Παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε το 2019 να αποτελέσει εκ νέου για τη MYTILINEOS ένα έτος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ