Επενδύσεις σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Βραζιλία ετοιμάζει η Τιτάν

Επενδύσεις σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Βραζιλία ετοιμάζει η Τιτάν

Μεγάλες επενδύσεις σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία δρομολογεί για το 2019 η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία στις ΗΠΑ, στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, οι τάσεις παραμένουν θετικές για τον κλάδο κατασκευών. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2019 και κατά περίπου 1,6% ετησίως το διάστημα 2019-2023. Η ελληνική εταιρεία δηλώνει πως είναι ευνοϊκά τοποθετημένη για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχει ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων αναμένεται πλέον στο 2ο εξάμηνο του 2019, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Εκτιμάται ότι η ζήτηση που συνδέεται με τον τουρισμό θα συνεχίσει να επιδρά θετικά. Στον αντίποδα, οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και το 2019.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να συμπιέζονται από την αδυναμία βελτίωσης των τιμών πώλησης βραχυπρόθεσμα, παρά τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα, θα οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα σε σημαντική μείωση της ζήτησης δομικών υλικών.

Στη Βραζιλία, η πολιτική σταθερότητα αυξάνει τις προσδοκίες για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου. Η ζήτηση τσιμέντου στην Βορειοανατολική Βραζιλία όπου δραστηριοποιούμαστε βασίζεται στη δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομή και καταγράφει ήδη θετικές τάσεις από τις αρχές του χρόνου».

Τα οικονομικά μεγέθη

Στα 53,8 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΤΙΤΑΝ στη χρήση 2018.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1,4 δις. ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση 1% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5% στα 259,7 εκτ. ευρώ.

Το 4ο τρίμηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά μεγέθη κατέγραψαν αύξηση, συνεχίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του έτους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2017, εκτός από τον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε 388,2 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε 62,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ