Αύξηση τζίρου και διπλασιασμός κερδών για την Παπουτσάνης

Αύξηση τζίρου και διπλασιασμός κερδών για την Παπουτσάνης

Αύξηση εσόδων 16,7% σημείωσε το 2018 η Παπουτσάνης, ενώ τα κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 24,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 6,7 εκατ., έναντι 5,8 εκατ. το 2017, ενώ τα προ φόρων κέρδη σημείωσαν αύξηση 97% και έφτασαν το 1,06 εκατ.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των συνεργασιών της με πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και στη σύναψη νέων συνεργασιών. Στην αύξηση των πωλήσεων συνέβαλε, επίσης, η τοποθέτηση επώνυμων προϊόντων Olivia σε νέες αγορές του εξωτερικού, με σημαντικότερη αυτή των ΗΠΑ.


Θετική επίδραση είχε η σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού, που διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού.

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 24% και ανήλθαν σε €10 εκατ. στη χρήση 2018, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €8,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 39% του κύκλου εργασιών. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 6,36 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ το 2017.

Το 23% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της (Olivia, Karavaki, Natura, Aromatics κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο τομέας αυτός αναπτύχθηκε κατά 10%, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της αύξησης των πωλήσεων στις ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία σχεδιάζει την ενίσχυση της κατηγορίας επώνυμων προϊόντων, τόσο μέσω της επέκτασης της προϊοντικής γκάμας και της προώθησης των υφιστάμενων εμπορικών σημάτων της, όσο και με το λανσάρισμα νέων εμπορικών σημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η κυκλοφορία της νέας σειράς περιποίησης μαλλιών υπό το νέο σήμα HAIRCHIC, στα τέλη του 2018. Για την υποστήριξη της σειράς, υλοποιείται ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών προώθησης.

Το 33% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά 10% το έτος 2018. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από τις αγορές του εξωτερικού στις οποίες έχει παρουσία η Παπουτσάνης, κυρίως μέσω της συνεργασίας της με τη SYSCO Guest Supply, εταιρία που κατέχει κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά ξενοδοχειακών προϊόντων. Επώνυμα προϊόντα της Παπουτσάνης, υπό τα σήματα Olivia, Skin Essentials, Καραβάκι κ.ά., καθώς και προϊόντα Κορρέ -σε συνεργασία με την ομώνυμη εταιρεία- διανέμονται σε μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων και σε μεμονωμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στον τομέα των ξενοδοχειακών προϊόντων, η Παπουτσάνης αναμένει περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών, μέσω της διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών της, αλλά και της δρομολογούμενης εισόδου σε νέες αγορές εντός του 2019.

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους αντιπροσωπεύουν το 29% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 16% στη χρήση 2018, σε σχέση με το έτος 2017. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την ελληνική αγορά και τη διεύρυνση υφιστάμενης συνεργασίας με μεγάλη πολυεθνική εταιρία του χώρου.

Το 15% του κύκλου εργασιών προέρχεται από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνόμαζας, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή σαπουνιών. Η κατηγορία αυτή αναπτύχθηκε κατά 50% μεταξύ 2017 και 2018, λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών.

Για το 2019 η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη και στους τέσσερις τομείς δραστηριότητας της εταιρίας, με ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων, αύξηση των εξαγωγών ξενοδοχειακών προϊόντων και στόχευση σε νέες αγορές και συνεργασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ