Στο Χρηματιστήριο το ομόλογο της Aegean

147 εκατ. θα αποτελέσουν μέρος των προκαταβολών για την προμήθεια νέων αεροπλάνων.

Στο Χρηματιστήριο το ομόλογο της Aegean

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Aegean Airlines, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 527,7 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60%.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ως ακολούθως:

(α) Ποσοστό 75% ήτοι ποσό έως 147,1 εκατ. ευρώ περίπου, στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, θα διατεθεί, από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και τελευταίο τρίμηνο του 2023, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, που θα καταβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης 30 συνολικά αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και Α321neo, με δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη. Οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, με προβλεπόμενες παραδόσεις δύο αεροσκαφών για το έτος 2020, οκτώ αεροσκαφών για το έτος 2022, δέκα αεροσκαφών για το έτος 2023 και δέκα αεροσκαφών για το έτος 2024.

(β) Ποσοστό 14% ήτοι ποσό έως 27,5 εκατ. ευρώ περίπου θα διατεθεί, εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω επένδυσης εκτιμάται από 18 έως 24 μήνες, αρχής γενομένης από την 01.01.2019 και ειδικότερα αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης της εικοσαετούς επέκτασης της παραχώρησης του ΔΑΑ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η σύμβαση της οποίας υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2018, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του έργου.

(γ) Ποσοστό 11% ήτοι ποσό έως 21,6 εκατ. ευρώ περίπου θα χρησιμοποιηθεί, εντός του 2019, για την κάλυψη αναγκών του Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρίας.

Οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΑΡΑΙΓΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «AEGNB1».

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρίας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ